Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvilke forbehold skal jeg tage, hvis jeg ikke ved, hvor mine data befinder sig?

Der skal altid være en databehandleraftale, når man lader andre opbevare sine data. Hvis det overhovedet er muligt, at data kan risikere at ryge udenfor EU, skal der stilles de fornødne garantier for beskyttelse af personoplysninger. Det kan blandt andet ske ved at anvende EU-kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.

Nedenstående er en kort oplistning (ikke udtømmende) af overførselsgrundlag i den forbindelse: