Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvilke regler gælder for opbevaring af lydoptagelser på en kontrolcentral?

Kravene for opbevaring af lydoptagelser afhænger af hvor personfølsomme data, der er optaget. Siger kunderne fx deres personnummer, er data personfølsomme, mens navn og placering ikke anses som følsomt data.

Persondata, der ikke er tv-overvågningsbilleder, må opbevares ”så længe, det er nødvendigt.” Man skal altså som dataansvarlig foretage et velbegrundet skøn.

Det er altid den dataansvarliges eget formål, der udgør nødvendigheden. Man må altså ikke fx gemme data unødig lang tid, fordi politiet måske får brug for det.