Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvordan sikrer man sine flugtveje i tilfælde af brand hvis man ønsker vindueslåse uden vrider?

Reglerne for flugtveje er reguleret i Bygningsreglementet (BR 18). Som et tillæg til BR 18 er der udarbejdet en række vejledninger, herunder præaccepterede løsninger for enfamiliehuse. I de præaccepterede løsninger for enfamiliehuse er det beskrevet, at man som udgangspunkt skal kunne forlade sin bolig uden brug af nøgle eller værktøj.

SikkerhedsBranchen anbefaler i den forbindelse:
– at man generelt er opmærksom på hvorledes man kan komme ud af sin bolig i tilfælde af brand.
– at man altid har nøglen siddende i dørlåsen indvendigt når man er hjemme. På den måde sikrer man, at man altid har en mulighed for at flygte til det fri uanset om det er i forbindelse med brand eller en anden hændelse.

Hvis man vælger at vinduer tillige er låst, er det afgørende at man nemt og hurtigt kan låse op og komme ud. Det kan anbefales at anvende låse med tastatur til en kode, som altså ikke kræver nøgle. Der findes i dag tillige elektroniske løsninger hvor vindueslåse låses op ved aktivering af en app, eller vindueslåsene er sammenkoblet med AIA-anlægget, hvorved vinduerne er ulåste når alarmanlægget er frakoblet. Atter andre typer vindueslåse kan låses op og i ved at påvirke en pal eller stang med et enkelt tryk, hvilket også sikrer at man kan komme ud i en presset situation.