Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvordan straffes brud på GDPR?

GDPR medfører mulighed for høje bødestraffe til erhvervsdrivende, der bryder reglerne. I de fleste lande vil det blive det nationale datatilsyn, der udsteder bøderne, men Justitsministeriet har afgjort, at det ikke kan lade sig gøre i Danmark. Derfor skal Datatilsynet også fremover lave politianmeldelser med anmodning om at udstede en bøde.

Der kan udstedes bøder for overtrædelse af forordningen, som for virksomheder svarer til op til 4 % af den globale årlige koncernomsætning og for øvrige op til 20.000.000 euro.

Der er tale om fælles ansvar hos dataansvarlig og databehandler for evt. overtrædelser.