Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvorfor skal jeg lade mig registrere hos Forsikring & Pension?

For at arbejde på de forskellige sikringsniveauer, skal du registreres hos Forsikring & Pension. Når du er registreret hos F&P modtager du et installatørnummer, som skal påføres installationserklæringen, du udfylder på alle anlæg, der er omfattet af sikringsniveauerne.

For at blive registreret hos F&P skal virksomheder inden for sikringsområdet certificeres efter den gældende ISO 9001-standard.

Derudover skal virksomhederne opfylde kravene i de kravspecifikationer, som F&P har udarbejdet sammen med SikkerhedsBranchen og en række andre af branchens interessenter. Registreringen af virksomheder og produkter sker på grundlag af certifikater fra akkrediterede certificeringsorganer.