Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Kan flere virksomheder slå sig sammen om tv-overvågning i et industrikvarter?

Ikke tv-overvågning af offentlig vej. Virksomhederne vil typisk være omfattet af lov om tv-overvågning § 2 stk. 1 nr. 1:

Tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, på hvilke der drives erhvervsvirksomhed, såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over området.

Der er således ingen mulighed for at overvåge i området, der hvor der finder almindelig færdsel sted (vej, fortov osv.). Politiet kan ikke dispensere for dette.