Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må jeg som privatperson opsætte tv-overvågning?

Det kommer først og fremmest an på, hvilke områder, du ønsker at tv-overvåge. Private må ikke foretage tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel. Det står i tv-overvågningsloven § 1. I § 2 er der imidlertid oplistet en meget lang række undtagelser, der betyder, at tv-overvågning alligevel er tilladt, hvor der er almindelig færdsel. For områder med almindelig adgang er tv-overvågning lovlig. For sådanne områder har tv-overvågningsloven kun betydning for, om der er pligt til at oplyse om, at der sker tv-overvågning (§§ 3 og 3a).

Derudover skal tv-overvågningsbilleder opbevares, slettes mv. i overensstemmelse med Lov om tv-overvågning § 4 c og GDPR. GDPR gælder dog ikke for private personer, der foretager tv-overvågning som en aktivitet af rent privat karakter. Udtrykket ”rent privat karakter” dækker over forskellige typer af behandlinger, som privatpersoner foretager i forbindelse med udøvelse af personlige eller familiemæssige aktiviteter (GDPR artikel 2 stk. 2 litra c).

Som eksempel på en aktivitet af rent privat karakter kan følgende situation nævnes: Efter gentagne indbrud vil en familie for at få billeder af tyvene sætte kameraer op i haven og i indkørslen til deres parcelhus. Tv-overvågningen er lovlig, da der ikke er tale om områder, som benyttes til almindelig færdsel. Kameraerne skal sættes op, så de ikke filmer uden for grunden, f.eks. fortovet. Familiens opbevaring af optagelserne er undtaget fra GDPR’s regler. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at tv-overvågningen ikke længere vil være af rent privat karakter, hvis familien deler tv-overvågningsbillederne med andre end politiet.

Du kan læse mere om tv-overvågning på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/emner/overvaagning-og-sporing/tv-overvaagning/.