Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må jeg tv-overvåge i et vaskerum i en boligforening for at bekæmpe hærværk?

Når der er tale om et vaskerum i en boligforening, er det ikke nok at skilte, da beboerne skal have særskilt underretning om, at de tv-overvåges. Det skal ske skriftligt fra den dataansvarliges side (boligforeningen). Normalt kan installatøren hjælpe med vejledning.

Principperne for databehandling står i GDPR artikel 5, her står blandt andet i b), at data skal indsamles til udtrykkeligt angivne formål – og må kun behandles i henhold til formålene. Kriminalitetsbekæmpelse for eksempel hærværk, vil altid være et lovligt formål. At imødegå, at maskinerne ødelægges ved forkert brug, vil også være et legitimt formål. At nogen smider slikpapir eller glemmer at rydde op, vil være et mere tvivlsomt formål. Der er dog ikke nogen klar skillelinje. Formålet skal være proportionalt som der står i artikel 6 f). Det betyder at formålet med TVO skal stå i rimeligt forhold til det indgreb i de overvågedes privatliv og det skal den dataansvarlige selv vurdere.

Ifølge artikel 13 er der en række oplysninger beboerne skal have, når overvågningen iværksættes bl.a. formålet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige. Det står tydeligt i artiklen.

Ifølge artikel 24 skal der være styr på organisationen – altså hvem må se billederne hvornår. Under hvilke betingelser behandler vi data og eventuelt, hvornår videregiver vi dem. Her skal Lov om tv-overvågning § 4 c) overholdes. Der skal desuden være styr på både den fysiske sikkerhed og it-sikkerheden. Hvis man har en server, skal den være passende sikret (lås, alarm, ADK etc.) og hvis lagringsmediet er online, skal der minimum være firewall og hvis man sender data elektronisk, skal de være krypterede. Slettefristen på max. 30 dage skal selvfølgelig overholdes og det skal beskrives, hvor længe man rent faktisk har brug for at gemme optagelserne. Det er ofte mindre end 30 dage.

Det hele skal skrives ned i det vi kalder en TVO-politik. Her skal også være en risikovurdering af de data man behandler jf. artikel 32. Det er den dataansvarliges pligt.