Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må jeg tv-overvåge toilettet/omklædningsrummet eller lignende?

Det vil normalt være i strid med Straffeloven at tv-overvåge sådanne steder. SikkerhedsBranchen bliver jævnligt spurgt, hvordan man kan få en særlig tilladelse til alligevel at tv-overvåge sådanne steder. Svaret er, at det kan man ikke. Det er dit eget ansvar, at du overholder lovgivningen, og heller ikke Politiet kan give dig tilladelse til at etablere tv-overvågning på sådanne steder.