Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må kontrolcentralen som databehandler udlevere kundens tv-overvågningsbilleder?

Som databehandler må du ikke udlevere billeder fra tv-overvågning til andre end den dataansvarlige selv. Hvis politiet kræver adgang til billederne, må du udlevere efter aftale med den dataansvarlige eller når der foreligger en dommerkendelse.

SikkerhedsBranchen anbefaler at det indskrives i databehandleraftalen at billeder må udleveres til politiet.

Du skal til enhver tid udlevere billeder til den dataansvarlige, hvis denne ønsker det. Billederne er den dataansvarliges ejendom, og databehandleraftalen giver dig ingen ret til at tilbageholde billederne for dataansvarlige.