Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må man opbevare tv-overvågningsoptagelser længere end 30 dage?

Nej, det må man som udgangspunkt ikke. Der er dog nogle få undtagelser:

– Hvis opbevaringen sker iht. lov om tv-overvågning § 4 c stk. 2 (erhvervsdrivendes mulighed for at dele tv-overvågning internt i organisationen).

– Hvis der er en igangværende konkret tvist der nødvendiggør at man gemmer billederne jf. lov om tv-overvågning § 4 c stk. 5. En konkret tvist skal her forstås som civile søgsmål, for eksempel en ansat der har overtrådt reglerne eller en kunde der er faldet i et gulvtæppe og vil lægge sag an. I tilfælde af en strafferetslig overtrædelse bør tv-overvågningsmaterialet overdrages til Politiet, der har mulighed for at opbevare længere.