Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Skal man have samtykke fra samtlige beboere til at tv-overvåge hhv. indendørs fælles arealer og udendørs på et bosted plaget af kriminalitet?

Det indendørs fællesareal er en del af borgerens bolig, og derfor er der særlige regler (særregler går forud for generelle). For plejehjem er det en bekendtgørelse fra Socialministeriet, der siger noget om tv-overvågning. For sikrede døgninstitutioner gælder Voksensansvarslovens § 16 a, der er uddybet i ”Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge” kapitel 23 (link). På disse institutioner er der krav om tv-overvågning, hvorfor samtykke ikke er nødvendig.

For så vidt angår den indendørs overvågning på andre institutioner/bosteder kan man næppe undgå at få samtykke fra beboeren eller dennes værge jf. GDPR. Den udendørs tv-overvågning er en anden sag medmindre der er tale om overvågning af noget, der kan siges at være en del af beboerens bolig. Det kunne fx være en lille have eller lignende.

De ansatte skal have særskilt underretning, medens gæster må nøjes med skiltning. Så det er en tretrins raket: Samtykke, underretning, skiltning.