Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Stiller GDPR krav om logning af alt, herunder hvad den enkelte bruger laver på systemet, hvad han ser mv.?

SikkerhedsBranchens opfattelse er at det er nok at logge hvem der er logget ind i systemet i hvilket tidsrum. Princippet i den gamle persondatalovs § 41 stk. 3 er ført videre i GDPR, og praksis derfra understøtter vores opfattelse.