Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Under hvilke forhold kan man overføre persondata til et tredjeland?

Det kræver enten en tilladelse fra Datatilsynet eller at man benytter sig af standardkontrakten fra EU-kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Man bør dog sikre sig, at standardbestemmelserne er rigtigt indgået, og at man i øvrigt er i stand til at leve op til de forpligtelser, der følger med brugen af standardbestemmelserne. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i indholdet af standardbestemmelserne.

Det er muligt at lade standardbestemmelserne være en del af en bredere kontrakt mellem to parter, ligesom det også er muligt at medtage andre bestemmelser eller yderligere garantier. Man bør imidlertid ikke foretage ændringer i standardbestemmelsernes indhold eller medtage andre bestemmelser, der direkte eller indirekte har betydning for standardbestemmelsernes indhold. Gør man dette, vil der ikke længere være tale om standardbestemmelser, der uden videre kan benyttes ved en overførsel.