Medlemsfordele

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en lang række fordele. Vigtigst af alt får du mulighed for at påvirke branchen. Herunder har vi samlet de vigtigste fordele ved et medlemskab hos SikkerhedsBranchen.

Indflydelse

Du får en unik mulighed for at påvirke branchen og at modtage input fra og udveksle erfaringer med andre medlemsvirksomheder. Ofte giver det mulighed for at deltage i konkrete initiativer som arbejdsgrupper eller særlige indsatser fra sekretariatet.

Certificering

Som medlem af SikkerhedsBranchen skal du ISO 9001-certificeres, hvis der findes en ordning for din type virksomhed, og med vores system har vi gjort det overskueligt for dig at gøre certificeringsarbejdet til en del af din hverdag. Certificeringen hæver kvaliteten betragteligt på sikringsområdet, og giver kunder og myndigheder en mulighed for at vurdere udbyderne. Som certificeret virksomhed ved dine kunder og samarbejdspartnere altså, at kvalitet og faglighed er dokumenteret og i fokus.

Information & samarbejde

Vi informerer løbende medlemmer om ny lovgivning, nye regler og brancherelevante standarder. I nogle tilfælde er medlemmerne med i processen med at lave ny lovgivning.

Branding & synlighed

Vi er ikke kun en brancheforening – vi er også et brand. Bliver du medlem af SikkerhedsBranchen får du en merværdi til din virksomhed, fordi du får et stærkt brand i ryggen.

Når du er medlem af SikkerhedsBranchen, ved dine kunder, at du leverer en ordentlig ydelse, gode produkter, korrekt installation og vejledning om drift og vedligeholdelse af produktet. De ved altså, at du går ind for seriøsitet og kvalitet. Det er derfor en klar markedsføringsmæssig fordel for dig at være medlem.

Derudover arbejder vi hele tiden på at øge branchens synlighed gennem tilstedeværelse i pressen, samarbejde med politikere, myndigheder og interessenter, ved arrangementer og ved at stille viden og information til rådighed for slutbrugerne.

Hjælp & service

Medlemmerne kan altid ringe til SikkerhedsBranchens sekretariat og få hjælp med at tolke en lov eller standard, håndtere en sikringsfaglig udfordring eller lignende. SikkerhedsBranchen tager desuden konkrete sager fra medlemmerne op og yder bistand og rådgivning i de tilfælde, sagerne er af generel eller principiel betydning for medlemmerne.

Arrangementer, uddannelser & kurser

SikkerhedsBranchen udbyder jævnligt arrangementer, hvor medlemmerne kan blive klogere på aktuelle emner og opdateret på udviklinger i branchen. Som udgangspunkt er SikkerhedsBranchen ikke en kursusvirksomhed, men vi hjælper gerne vores medlemmer med at finde relevante kursustilbud. SikkerhedsBranchen står i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) bag uddannelsen Eksamineret Sikringsleder®.

Rabatter

Som medlem af SikkerhedsBranchen kan vi også tilbyde dig rabatter på en række forskellige produkter. Du kan læse mere om de forskellige rabatordninger herunder. 

Handle pumping gasoline fuel nozzle to refuel. Vehicle fueling facility at petrol station

Benzin, diesel, vask mm.

Credit cards placed on credit card swipes

Inkassoservice

Filling planner

Planlægningssystem

Welcoming a new member

Rekruttering og salgsudvikling

Design og produktion af hjemmeside

Diverse computer hacking shoot

Databeskyttelsesforordningen