Om certificering

Det er en god idé at blive certificeret, da du med en certificering blandt andet kan dokumentere, at din virksomhed kan leve op til de krav kunder, love og myndigheder stiller til dine produkter og/eller ydelser.

Om certificering

SikkerhedsBranchen tilbyder certificeringer til både medlemmer og ikke-medlemmer, og udbyder certificering efter ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljø) og ISO 14001 (miljøledelse). Certificering efter ISO 45001 og ISO 14001 er underlagt særlige vilkår, du kan få oplyst af sekretariatet.

Det er en god idé at blive certificeret, da du med en certificering blandt andet kan dokumentere, at din virksomhed lever op til de krav kunder, love og myndigheder stiller til dine produkter og/eller ydelser. Mange af SikkerhedsBranchens medlemsvirksomheder er ISO 9001-certificeret, og fordelene er blandt andre, at de bedre kan opnå målbar tilfredshed blandt sine kunder, men også er i stand til at udpege risici og muligheder og ikke mindst agere ud fra disse.

Vi har udviklet et kvalitetsledelsessystem, der har flyttet en stor del af det administrative arbejde fra virksomheden og over i SikkerhedsBranchen. Det gør det muligt at være ISO 9001-certificeret uden de store økonomiske og administrative omkostninger, og derfor kan både store og små virksomheder deltage i certificeringsordningen, der er tilknyttet et akkrediteret certificeringsorgan.

I SikkerhedsBranchen tilbyder vi certificering på følgende fagområder:


Vagtområdet

Vagt, herunder alarmpatruljekørsel, runderinger, service- og butiksvagt, butikskontrol og visitation, fast vagt og kontrollør/dørmænd
Livvagt

Indbrudssikring
AIA – Automatiske indbrudsalarmanlæg
ADK – Adgangskontrolanlæg
TVO – TV-overvågning
Mekanisk sikring, herunder låseenheder, gitre, pladeskabe, døre, vinduer, porte, værdiopbevaringsenheder og perimetersikring

Brandområdet
ABA – Automatiske brandalarmanlæg
AVS – Automatiske sprinkleranlæg
ABV – Brandventilation
AVA – Varslingsanlæg
ARS – Automatiske rumslukningsanlæg
AGA – Automatiske gasalarmanlæg

Andet
Uvildig sikringsrådgivning
Leverandørrådgivning (særskilt kravspecifikation hos SikkerhedsBranchen)

Sikkerhedsstyrelsens KLS (El-autorisation)

Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til, at virksomheder der har el-autorisation, skal have et kvalitetsledelsessystem (KLS), der bliver auditeret af en uvildig tredjepart. SikkerhedsBranchen tilbyder derfor, at virksomheder, der har en el-autorisation, kan få KLS og ISO-certificering i et og samme system. Prisen er den samme som for certificering af et fagområde. KLS tilbydes kun i forbindelse med en tilmelding til et af SikkerhedsBranchens øvrige certificeringsområder.

På de fleste af disse områder er der udarbejdet kravspecifikationer af Forsikring & Pension og/eller SikkerhedsBranchen i samarbejde med andre interessenter. På brandområderne er det dog DBI’s retningslinjer 001-003 (skal købes separat), der danner grundlag for certificering.

Virksomheden har ansvar for:

 
 • at udarbejde og opretholde en kvalitetshåndbog.
 • at anvende SikkerhedsBranchens KvalitetsLedelsesSystem og forretningsgange – inkl. at leve op til kvalitetskravene med mulighed for at bruge de Faglige Værktøjer (FV) samt Standard Værktøjer (SV).
 • at efterleve kravene fra de fagspecifikke kravspecifikationer og bl.a. kunne fremvise kopi af installationserklæringer, ledelsens evaluering og status på den igangværende handlingsplan ved såvel interne som eksterne audit.
 • at sikre uddannelse af medarbejderne i overensstemmelse med kvalitetskravene for området.
 • at firmaet tiltræder en samarbejdsaftale med SikkerhedsBranchen, der fungerer som en aftale om at købe en pakkeløsning fra opstart til modtagelse af certifikat, og løbende ydelser til opretholdelse af certifikatet.

SikkerhedsBranchen har ansvar for:


 • at yde konsulentbistand i henhold til gældende praksis, særligt i forbindelse med opnåelse af certifikat.
 • at levere og vedligeholde KLS og alt andet skriftligt materiale, som skal anvendes til aftaler, dokumentation og lignende. 
 • at overvåge og informere om nye eller ændrede love, regler eller branchebestemmelser.
 • at vedligeholde kvalitetskravene for hvert fagområde.
 • at udføre intern audit og sikre gennemførelse af ekstern audit (hvis gældende for aftalen). 
 • at hjælpe med at tilvejebringe uddannelser/kurser, der er krævet i kvalitetskravene for fagområdet. 

Fra tilmelding til certifikat

Det er individuelt, hvor lang tid, det tager, før du har certifikatet i hånden. Det afhænger først og fremmest af egen indsats, involvering af SikkerhedsBranchen og det eksterne akkrediterede certificeringsorgan. Det tager typisk to til tre måneder at blive certificeret, det vil sige fra bindende tilmelding i form af en underskrevet tilmeldingserklæring til du kan forvente at få certifikatet.

 • Du tilmelder dig certificeringsordningen.
 • Du får adgang til de faglige værktøjer og standardværktøjerne.
 • Vi anbefaler, at du deltager i opstartskurset hos SikkerhedsBranchen, som har en varighed på op til fire timer. Kurset koster 4.280 kr. ekskl. moms. Ved kursusafslutning er det målet, at du er klar til at færdiggøre virksomhedens kvalitetshåndbog og påbegynde implementering af ISO 9001 samt de relevante værktøjer.
 • Du udarbejder en handlingsplan for opstart af certificeringsordning samt implementering af kvalitetsledelsessystemet. Har du behov for hjælp i denne periode, kan du kontakte SikkerhedsBranchen.
 • Vi udfører en intern audit af din virksomheds kvalitetsledelsessystem på en på forhånd aftalt dag.
 • Det akkrediterede certificeringsorgan udfører en ekstern audit af din virksomheds kvalitetsledelsessystem efter aftale med dig.
 • Efter en kort granskningsperiode får du udstedt et certifikat.

I forbindelse med en certificering, bør du afsætte tid til kurser og møder i opstartsfasen samt tid til nødvendigt skrivearbejde. Vi tilbyder et opstartskursus for at sikre, at du kommer godt i gang. Kurset er frivilligt, men vi anbefaler at du tager kurset af hensyn til opstartsprocessen.