Ministerspørgsmål- og svar

Ministerspørgsmål- og svar

Critical Entities Resilience (CER) er et direktiv fra EU, der har til formål at styrke modstandsdygtigheden i den kritiske infrastruktur. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar om CER.

Spørgsmål 1041 I en periode med krig og krise i Europa, hvor vi ved, at russerne står bag mange former for angreb på de lande, der støtter Ukraine, herunder forsøg på sabotage, brandstiftelse og lignende sætter det danskernes tryghed under pres. Samtidig skal Folketinget i næste samling implementere CER-direktivet om sikring af kritisk infrastruktur, fordi EU er klar over, at truslen mod Europa er reel. Vil ministeren på den baggrund tage initiativ til, at Danmark får en plan for at terrorsikre det offentlige rum? Peter Skaarup (DD) 31/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 102 Erhvervslivet får, som følge af udskydelsen af fremsættelsen af NIS 2 og CER-lovforslagene, kortere tid til at omstille sig til de nye krav. Er der planer om en form for overgangsperiode, så der ikke uddeles bøder til virksomhederne, før de reelt har haft tid til at omstille sig til de nye regler? Merete Scheelsbeck (K) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 101 Som ministeren anerkender i FOU alm. del – bilag 69 om NIS 2 og CER-lovforslagene, er der tale om meget kompleks lovgivning. Hvad er planerne for at sikre praktisk vejledning til virksomhederne om den kommende lovgivning, eftersom perioden til at efterleve kravene bliver kort? Merete Scheelsbeck (K) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 69 Orientering om status for NIS 2- og CER-lovforslagene, fra forsvarsministeren Forsvarsudvalget 05/02-2024 Link til bilag
Spørgsmål 381 Vil ministeren give en status på implementeringen af CER-direktivet i dansk lovgivning, herunder, hvornår der ventes lovforslag? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 22/11-2023 Link til spørgsmål/svar