Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Ad hoc-udvalg: IT-sikkerhed

Kommissorium for ad hoc-udvalget for IT-sikkerhed

Udvalget IT-SIK har til formål at arbejde med IT-sikkerhed i SikkerhedsBranchen på tværs af værdikæden (ref: installatører, distributører, producenter, kontrolcentraler og rådgivere).

Det helt overordnede mål for udvalget er at bidrage til trygge og professionelle sikkerhedsløsninger for slutbrugeren.

Måden dette opnås er ved at hæve vidensniveauet om IT-sikkerhed i hele værdikæden, så der skabes sammenhæng og kvalitet på tværs af producenter, installatører, distributører og rådgivere.

Udvalgets arbejde skal således også forbedre hele SikkerhedsBranchens forretningsmuligheder på tværs af alle udvalg og IT-sikkerhed generelt, samt bygge bro mellem øvrige interessenter, myndigheder og sikkerhedsbranchen.

IT-SIK bør konstant sikre at være et objektivt organ, som kan varetage alle medlemmernes interesser og samtidig være en saglig sparring på området for øvrige interessenter og myndigheder.

Udvalget er tværfagligt og arbejdet foregår gennem kollegial forståelse, uddannelse og høj faglig moral, og udvalgsledelsen skal afspejle dette.