Brugergruppen

Om Brugergruppen

Brugergruppen et fælles forum for organisationer, myndigheder, museer osv. (altså slutbrugere, der arbejder med sikring og sikkerhed – og som gør brug af sikringsprodukter og -ydelser). I Brugergruppen kan denne slags medlemmer være med til at afdække behov og tendenser inden for sikring og sikkerhed. Derudover er der også rig mulighed for at netværke med andre sikkerhedsansvarlige. Møderne i Brugergruppen bliver holdt som plenummøder, og alle er ligestillede, derfor er der ikke en formand eller næstformand i dette udvalg.

Du får indflydelse

på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemmer af Brugergruppen.

Du får information

om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp

til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.

Som medlem af Brugergruppen får du blandt andet:

Eksempler på arbejde forankret i Brugergruppen

Brugergruppens medlemmer samarbejder med SikkerhedsBranchens øvrige medlemmer. Et eksempel på dette er det igangværende arbejde med en vejledning om PLOV (Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig handling) – et arbejdet, der er påbegyndt efter ønske fra Danske Risikorådgivere, der er en del af Brugergruppen, og som foregår i samarbejde med Rådgiverudvalget og Terrorsikringsudvalget.

Derudover sidder vagtskolerne med i Brugergruppen, og det har kastet konkrete samarbejder af sig på uddannelsesområdet.

Kommisorium

Medlem af Brugergruppen kan blive alle slutbrugere, som arbejder professionelt med sikring og sikkerhed. Gruppen kan rejse spørgsmål om og komme med kommentarer og forslag til SikkerhedsBranchens virke. Udvalget høres, og kan bede om at blive hørt med hensyn til punkter på de øvrige udvalgs arbejdsplan. Udvalget kan udarbejde og virke for at opfylde sin egen arbejdsplan til gavn for medlemmerne.

Udvalget indgår ikke i den formelle beslutningsstruktur i SikkerhedsBranchen. Medlemmer af udvalget kan således ikke vælges til bestyrelsen eller deltage på generalforsamlingen.

Gruppen mødes efter behov typisk 3 – 4 gange om året. Der afholdes et årligt medlemsmøde, hvor alle medlemmer inviteres. Udvalget kan desuden afholde egne arrangementer efter behov. Udvalgets medlemmer inviteres til SikkerhedsBranchens generelle arrangementer som Sikkerhedsdagen.
Medlemmerne af udvalget modtager generel information fra SikkerhedsBranchen, herunder nyhedsbrevet (hver 14. dag) og Medlemsnyt (månedligt). Man modtager ligeledes informationsmails med generel information om sikringsmarkedet, love og regler, forsikringsforhold o.l. Udvalget får sin egen side på SikkerhedsBranchens hjemmeside. Medlemmerne får login til hjemmesiden. Udvalget har som andre udvalg fri adgang via sekretariatet til at udsende udvalgsspecifik information til medlemmerne.

Opgaver

  • At styrke erfaringsudveksling og videndeling mellem medlemmerne 
  • At sikre information fra sekretariatet og informationsudveksling mellem SikkerhedsBranchens øvrige udvalg og dette.
  • At komme med indspark til og søge indflydelse på de beslutninger bestyrelsen og udvalgene i SikkerhedsBranchen træffer og sekretariatet implementerer 
  • At stille værktøjer og viden til rådighed for medlemmernes daglige sikrings- og sikkerhedsarbejde.
  • At indsamle viden og statistik til brug for arbejdet i udvalget

Hvad koster det at være medlem?

Det koster 5.700 kroner ekskl. moms at være medlem af SikkerhedsBranchens Brugergruppe. Vær opmærksom på, at vi regulerer prisen en gang årligt pr. 1. april. Betaling af beløbet kan ske via betalingsservice eller ved almindelig faktura.

Hvordan bliver jeg medlem af Brugergruppen?

Organisationer der ikke kan være ordinært medlem af SikkerhedsBranchen, men har en interesse i at følge udviklingen inden for sikringsmarkedet, har stadig mulighed for at blive en del af foreningen.

Møder og arrangementer

Kommende møder og arrangementer

Dagsorden & referat Dato Type
Brugergruppen27. august 2024, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppemøde27. august 2024, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppen3. december 2024, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppemøde26. februar 2025, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppemøde3. juni 2025, 10:00Brugergruppemøde

Tidligere møder og arrangementer

Dagsorden & referat Dato Type
Brugergruppen30. maj 2024, 09:30Brugergruppemøde
Brugergruppen22. februar 2024, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppen12. december 2023, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppen13. september 2023, 10:00Brugergruppemøde
Brugergruppen30. maj 2023, 13:00Udvalgsledelsesmøde
Brugergruppen8. februar 2023, 13:00Udvalgsledelsesmøde
Brugergruppen28. september 2022, 13:00Udvalgsledelsesmøde
Brugergruppen13. juni 2022, 13:00Medlemsmøde
Brugergruppen9. marts 2022, 13:00Udvalgsledelsesmøde

Medlemmer

Formand
Næstformand
Ledelse
Aarhus TechCarsten Nielsencagn@aarhustech.dk
Aarhus TechThomas Kristian Skaaruptksk@aarhustech.dk
Danmarks NationalbankSøren Buurskov Larsensbl@nationalbanken.dk
Danmarks NationalbankStephanie Jaquésja@nationalbanken.dk
Danske RisikorådgivereChristina Stensgaard chri@favrskov.dk
Danske RisikorådgivereHenriette Bang hbj@silkeborg.dk
Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseMorten Hagelquistfes-bas23@mil.dk
Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseFlemming Bartholinfes-sikr04@mil.dk
Frederiksberg KommuneJack Creutzberg jacr01@frederiksberg.dk
Gentofte KommuneGitte Larsen Dalskovgls@gentofte.dk
Gladsaxe RådhusJan Henriberg csfjhe@gladsaxe.dk
Kolding KommuneKim Svennumkivs@kolding.dk
KriminalforsorgenMartin Kenneth Lind Andreasenmartinkenneth.andreasen@krfo.dk
KriminalforsorgenMikkel Høxbro Grandtmikkelhoxbro.grandt@krfo.dk
KriminalforsorgenTorben Mikkelsentorben.mikkelsen@krfo.dk
KriminalforsorgenRasmus Hansenrasmus.hansen@krfo.dk
KriminalforsorgenCarsten Robetjecarsten.robetje@krfo.dk
KriminalforsorgenRune Vahl-Madsenrune.vahl-madsen@krfo.dk
KriminalforsorgenKen Ryttersgaard Stabelkenryttersgaard.stabel@krfo.dk
Københavns PolitiMichael Furbomfu001@politi.dk
Køge KommunePeter Nick Lindkvist peter.lindkvist@koege.dk
Louisiana MuseumAnette Hansen ah@louisiana.dk
Next Uddannelse KøbenhavnFini Hansenfha@nextkbh.dk
Ny Carlsberg GlyptoteketChristian Dahl Melchiorsen cdme@glyptoteket.dk
Region MidtjyllandEva Søndergaard Wanzenriedevawan@rm.dk
Region MidtjyllandHenrik Rasmussenherirasm@rm.dk
Statens ArkiverMorten Løvstrandmol@sa.dk
Statens ArkiverNadia Skovsborgnls@sa.dk
TEC, Technical Education Copenhagen s/iAnders Jønch Langbergajl@tec.dk
UCplus A/SCamilla K. Nielsenckn@ucplus.dk
UCplus A/SRune Riis-Larsenrla@ucplus.dk
UCplus A/SStefan Ammitzbøl Hylleborgsthy@ucplus.dk
ZBCMogens Sørensen moso@zbc.dk
ZBCRie Ourø JensenRoje@zbc.dk
Ørsted Services A/SFredrik Jørgensen frejo@orsted.dk
Medlem