Brugergruppen

Brugergruppen et fælles forum for organisationer, myndigheder, museer osv. (altså slutbrugere, der arbejder med sikring og sikkerhed – og som gør brug af sikringsprodukter og -ydelser). I Brugergruppen kan denne slags medlemmer være med til at afdække behov og tendenser inden for sikring og sikkerhed. Derudover er der også rig mulighed for at netværke med andre sikkerhedsansvarlige. Møderne i Brugergruppen bliver holdt som plenummøder, og alle er ligestillede, derfor er der ikke en formand eller næstformand i dette udvalg.

Kommisorium

Medlem af Brugergruppen kan blive alle slutbrugere, som arbejder professionelt med sikring og sikkerhed. Gruppen kan rejse spørgsmål om og komme med kommentarer og forslag til SikkerhedsBranchens virke. Udvalget høres, og kan bede om at blive hørt med hensyn til punkter på de øvrige udvalgs arbejdsplan. Udvalget kan udarbejde og virke for at opfylde sin egen arbejdsplan til gavn for medlemmerne.

Udvalget indgår ikke i den formelle beslutningsstruktur i SikkerhedsBranchen. Medlemmer af udvalget kan således ikke vælges til bestyrelsen eller deltage på generalforsamlingen.

Gruppen mødes efter behov typisk 3 – 4 gange om året. Der afholdes et årligt medlemsmøde, hvor alle medlemmer inviteres. Udvalget kan desuden afholde egne arrangementer efter behov. Udvalgets medlemmer inviteres til SikkerhedsBranchens generelle arrangementer som Sikkerhedsdagen.Medlemmerne af udvalget modtager generel information fra SikkerhedsBranchen, herunder nyhedsbrevet (hver 14. dag) og Medlemsnyt (månedligt). Man modtager ligeledes informationsmails med generel information om sikringsmarkedet, love og regler, forsikringsforhold o.l. Udvalget får sin egen side på SikkerhedsBranchens hjemmeside. Medlemmerne får login til hjemmesiden. Udvalget har som andre udvalg fri adgang via sekretariatet til at udsende udvalgsspecifik information til medlemmerne.

Opgaver:

  • At styrke erfaringsudveksling og videndeling mellem medlemmerne.
  • At sikre information fra sekretariatet og informationsudveksling mellem SikkerhedsBranchens øvrige udvalg og dette.
  • At komme med indspark til og søge indflydelse på de beslutninger bestyrelsen og udvalgene i SikkerhedsBranchen træffer og sekretariatet implementerer.
  • At stille værktøjer og viden til rådighed for medlemmernes daglige sikrings- og sikkerhedsarbejde.
  • At indsamle viden og statistik til brug for arbejdet i udvalget.

Møder og arrangementer

Dagsorden & referat Dato Type
Brugergruppen9. marts 2022, 13:00Udvalgsledelsesmøde
Brugergruppen13. juni 2022, 13:00Medlemsmøde
Brugergruppen28. september 2022, 13:00Udvalgsledelsesmøde
Brugergruppen8. februar 2023, 13:00Udvalgsledelsesmøde
Brugergruppen30. maj 2023, 13:00Udvalgsledelsesmøde

Medlemmer

Formand
Næstformand
Ledelse
Aarhus TechCarsten Nielsencagn@aarhustech.dk
Danske RisikorådgivereChristina Stensgaard chri@favrskov.dk
Danske RisikorådgivereHenriette Bang hbj@silkeborg.dk
Finans DanmarkTom S. Jensen tsj@fida.dk
Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseFlemming Bartholin fes-kms11@mil.dk
Frederiksberg KommuneJack Creutzberg jacr01@frederiksberg.dk
Gladsaxe RådhusJan Henriberg csfjhe@gladsaxe.dk
Køge KommunePeter Nick Lindkvist peter.lindkvist@koege.dk
Louisiana MuseumAnette Hansen ah@louisiana.dk
Next Uddannelse KøbenhavnLars Kjærgaard lkj@nextkbh.dk
Ny Carlsberg GlyptoteketChristian Dahl Melchiorsen cdme@glyptoteket.dk
Statens ArkiverMorten Løvstrandmol@sa.dk
Statens ArkiverNadia Skovsborgnls@sa.dk
Statens ArkiverPer Reichgrüber perr@sa.dk
UCplus A/SStefan Ammitzbøl Hylleborgsthy@ucplus.dk
ZBCMorten Hansen mohs@zbc.dk
Ørsted Services A/SFredrik Jørgensen frejo@orsted.dk
Medlem
UCplus A/SCamilla K. Nielsenckn@ucplus.dk
ZBCMogens Sørensen moso@zbc.dk