SikkerhedsBranchens historie

2021

Vi vokser og får flere udvalg

SikkerhedsBranchen opretter fagudvalget for brandporte, og når dermed op på i alt 16 udvalg.

2021

2020

Vi får ny strategi

Bestyrelsen lægger en ny strategi, der har fokus på slutbrugeren (medlemmernes kunder), og slår fast, at SikkerhedsBranchen skal være den, alle henvender sig til, når det drejer sig om sikring og sikkerhed.

2020

2018

Vi varetager flere interesser

Låsesmede Foreningen og SikkerhedsBranchen indgår aftale om, at SikkerhedsBranchen skal varetage låsesmedenes interesser.

2018

2017

Vi er med på råd

Folketinget behandler et beslutningsforslag om at indføre krav til indbrudssikring af private hjem i Bygningsreglementet, og SikkerhedsBranchen er med til at formulere forslaget som Socialdemokratiet og Enhedslisten står bag.

2017

2015

Vi påvirker politiforliget

SikkerhedsBranchen foreslår at aflaste politiet, og vi sætter fingeraftryk på et nyt politiforlig.

Sammen med fem andre organisationer udgiver SikkerhedsBranchen den nationale forebyggelsesstrategi ”Brandsikkert Danmark”.  

2015

2012

Vi skaber et fælles sprog

SikkerhedsBranchen laver Symbolsamlingen og Sikringsordbogen, der skal skabe en fælles referenceramme for symboler og sikringsord for hele sikrings- og sikkerhedsmarkedet.

2012

2010

Vi fusionerer med DPB

Dansk Passiv Brandsikring (DPB) fusionerer med SikkerhedsBranchen, og brandudvalget opretter endnu et fagudvalg, denne gang for passiv brandsikring.

2010

2008

Vi indgår aftale om certificering

SikkerhedsBranchen laver en aftale med Låsesmede Foreningen om certificering af foreningens medlemmer.

2008

2007

Vi får flere fokusområder

Dansk Brandsikrings Forening (DBF) bliver en del af SikkerhedsBranchen, og brandudvalget opretter fire fagudvalg for ABA, håndildslukkere, slukningsanlæg og sprinkleranlæg.

2007

2005

Vi sikrer kvaliteten i branchen

Der oprettes ISO 9001-certificeringsordninger for en række sikringsområder. Den første er TVO og otte virksomheder får som de første et certifikat. Formålet er at hæve kvaliteten og samtidig hjælpe slutbrugerne med at kende de seriøse og professionelle sikringsvirksomheder.

2005

2004

Vi sætter præg på lovgivning

SikkerhedsBranchen foreslår en model for en ny lovgivning om tv-overvågning, der danner grundlag for den gældende lov. Danmark bliver dermed det mest liberale land i Norden på dette område.

2004

2003/2004

Vi ansætter vores første direktør

Kasper Skov-Mikkelsen, der er uddannet jurist, bliver ansat som direktør, og der bliver for alvor skabt grundlag for en professionel brancheorganisation.

2003/2004

1993

Vi skaber grundlag for nyt projekt

SikkerhedsBranchen og Vagt- og AlarmBranchens Arbejdsgiverforening får justitsministeren til at afskaffe gebyret på fejlalarmer mod til gengæld at begrænse antallet af fejlalarmer. Hermed bliver bunden for V-AIA-projektet lagt.

1993

1992

SikkerhedsBranchen bliver dannet

De tre brancheforeninger FDL, DK-Alarm og Sikringsbranchen nedlægger paraplyorganisationen og danner SikkerhedsBranchen – den danske brancheforening for sikkerhed og sikring. Formålet med den nye forening er at samle alle professionelle sikringsfirmaer og styrke forhandlingspositionen over for myndigheder og samarbejdspartnere.

1992