ISO 14001 - Miljøledelse

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er et miljøledelsessystem, der giver dig indsigt i, hvordan din virksomhed kan bidrage til at sikre en bæredygtig fremtid, hvor der er balance mellem miljø, samfund og økonomi.

Hvorfor bør min virksomhed blive ISO 14001-certificeret?

Det er en god idé at lade din virksomhed blive ISO 14001-certificeret, da du med et miljøledelsessystem blandt andet kan forbedre den måde, hvorpå din virksomhed lever op til sit miljømæssige ansvar. Med hjælp fra miljøledelsessystemet, kan du skabe nogle rammer for, hvordan din virksomhed kommer i mål med de ønskede resultater – for eksempel mindre forurening og bedre udnyttelse af ressourcer.

Hvordan kommer jeg i gang med at blive ISO 14001-certificeret?

Du tilmelder dig certificeringsordningen og udfylder dernæst formularen om erklæring om deltagelse i SikkerhedsBranchens certificeringsordning. Når vi har modtaget din tilmelding, får den miljøansvarlige i din virksomhed adgang til et webbaseret KvalitetsLedelsesSystem (KLS), hvor alle grundlæggende dokumenter vedrørende certificeringsordningen ligger.

På en forhånd aftalt dag udfører vi intern audit af din virksomheds miljøledelsessystem. Det akkrediterede certificeringsorgan vil efterfølgende udføre ekstern audit også efter aftale med dig. Efter en kort granskningsperiode får du udstedt et certifikat.

Hvor lang tid tager det at blive ISO 14001-certificeret?

Det tager typisk to til tre måneder at blive certificeret, det vil sige fra bindende tilmelding i form af en tilmeldingserklæring til du kan forvente at få certifikatet. Det er dog forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og det afhænger først og fremmest af din egen indsats, involvering af SikkerhedsBranchen og det eksterne akkrediterede certificeringsorgan.

Hvilke krav er der til at være ISO 14001-certificeret?

Det er en løbende proces at være certificeret, og du skal derfor sørge for at efterleve kravene i ISO 14001. Derudover skal du gennemgå et internt og eksternt audit hvert år. SikkerhedsBranchen stiller i øvrigt krav til, at din virksomhed skal være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen for at kunne blive ISO 14001- certificeret.

Hvad koster det at blive ISO 14001-certificeret?

For at blive ISO 14001-certificeret skal din virksomhed være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen. Nedenstående priser er derfor en merpris. Det betyder, at prisen er et tillæg til ISO 9001-ordningen uanset, hvilken abonnementstype du har. Priserne er også forudsat, at intern og ekstern audit finder sted samtidig med ISO 9001.

Tilbyder SikkerhedsBranchen andre certificeringsordninger?

SikkerhedsBranchen tilbyder certificeringsordninger til både medlemmer og ikke-medlemmer og udbyder ud over ISO 14001 (miljøledelse) også certificering på områderne ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 45001 (arbejdsmiljø) samt DS 3999.

SikkerhedsBranchen stiller et webbaseret KvalitetsLedelsesSystem (KLS) til rådighed for de virksomheder, der er tilmeldt certificeringsordningen.