ISO 9001 - Kvalitetsledelse

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, der giver dig redskaberne til at styre processerne i din virksomhed. Med kvalitetsledelsessystemet kan du for eksempel skabe dig et bedre overblik over de interne og eksterne forhold, der påvirker din virksomhed, og du kan dermed agere mere hensigtsmæssigt ud fra disse. ISO 9001 giver dig samtidig klarhed over, hvordan du blandt andet beskriver din virksomheds strategi, udarbejder handlingsplaner og kundetilfredsmålinger og løbende evaluerer dine processer.

Hvorfor bør min virksomhed blive ISO 9001-certificeret?

Det er en god idé at lade din virksomhed blive ISO 9001-certificeret, da du med et kvalitetsledelsessystem blandt andet kan dokumentere, at din virksomhed lever op til de krav som kunder, love og myndigheder stiller til dine produkter og/eller ydelser.

Fordelen ved at blive certificeret er, at det er med til at hæve og fastholde kvaliteten i din virksomhed. Samtidig ved dine kunder og samarbejdspartnere, at en uvildig tredjepart, altså et akkrediteret certificeringsorgan, har gennemgået processerne i din virksomhed.

En stor del af SikkerhedsBranchens medlemmer er ISO 9001-certificeret, og dermed har de blandt andet bedre mulighed for at opnå målbar tilfredshed blandt kunder, ligesom de også er i stand til at udpege risici og muligheder – og ikke mindst agere ud fra disse.

Hvordan kommer jeg i gang med at blive ISO 9001-certificeret?

Du tilmelder dig certificeringsordningen på knapperne herunder. Du vælger hvilken akkrediteret certificeringsvirksomhed, du vil benytte (vi har en samarbejdsaftale med to virksomheder) og udfylder dernæst formularen om erklæring om deltagelse i SikkerhedsBranchens certificeringsordning. Når vi har modtaget din tilmelding, får den kvalitetsansvarlige i din virksomhed adgang til et webbaseret KvalitetsLedelsesSystem (KLS), hvor alle grundlæggende dokumenter vedrørende certificeringsordningen ligger – deriblandt standardværktøjer og faglige værktøjer, som er udarbejdet af SikkerhedsBranchen.

For at sikre, at du kommer godt i gang, anbefaler vi, at du efter din tilmelding deltager i et opstartskursus om ISO 9001 hos SikkerhedsBranchen. Opstartskurset har en varighed af fire timer (du kan læse mere om priser for opstartskurset under “Bliv certificeret”). Efter kurset er du klar til og kan gå i gang med at færdiggøre din virksomheds kvalitetshåndbog og samtidig påbegynde implementeringen af kvalitetsledelse i din virksomhed.

På en forhånd aftalt dag udfører vi intern audit af din virksomheds kvalitetsledelsessystem. Det akkrediterede certificeringsorgan vil efterfølgende udføre ekstern audit også efter aftale med dig. Efter en kort granskningsperiode får du udstedt et certifikat.

Hvor lang tid tager det at blive IS0 9001-certificeret?

Det tager typisk to til tre måneder at blive certificeret, det vil sige fra bindende tilmelding i form af en tilmeldingserklæring til du kan forvente at få certifikatet. Det er dog forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og det afhænger først og fremmest af din egen indsats, involvering af SikkerhedsBranchen og det eksterne akkrediterede certificeringsorgan.

Hvilke krav er der til at være ISO 9001-certificeret?

Det er en løbende proces at være certificeret, og du skal derfor sørge for at efterleve dét, der er aftalt mellem branchens interessenter i de fagspecifikke kravspecifikationer samt standardens krav. Derudover skal du gennemgå et internt og eksternt audit hvert år.

På hvilke fagområder kan min virksomhed blive ISO 9001-certificeret?

Din virksomhed kan blive ISO 9001-certificeret inden for flere fagområder. På de fleste af disse områder er der udarbejdet kravspecifikationer af Forsikring & Pension og/eller SikkerhedsBranchen i samarbejde med andre interessenter. På brandområderne er det DBI’s retningslinjer 001-003 (skal købes separat), der danner grundlag for certificeringen. Du kan til tilmelde dig følgende fagområder:

Vagtområdet
Vagt, herunder alarmpatruljekørsel, runderinger, service- og butiksvagt, butikskontrol og visitation, fast vagt og kontrollør/dørmænd
Livvagt

Indbrudssikring
AIA – Automatiske indbrudsalarmanlæg
ADK – Adgangskontrolanlæg
TVO – TV-overvågning
Mekanisk sikring, herunder låseenheder, gitre, pladeskabe, døre, vinduer, porte, værdiopbevaringsenheder og perimetersikring

Brandområdet
ABA – Automatiske brandalarmanlæg
AVS – Automatiske sprinkleranlæg
ABV – Brandventilation
AVA – Varslingsanlæg
ARS – Automatiske rumslukningsanlæg
AGA – Automatiske gasalarmanlæg

Andet
Uvildig sikringsrådgivning
Leverandørrådgivning (særskilt kravspecifikation hos SikkerhedsBranchen)

Sikkerhedsstyrelsens KLS (El-autorisation)

Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til, at virksomheder der har el-autorisation, skal have et kvalitetsledelsessystem, der bliver auditeret af en uvildig tredjepart. Vi tilbyder derfor, at virksomheder, der har en el-autorisation, kan få KLS og ISO-certificering i ét og samme system. Prisen er den samme som for certificering af ét fagområde. Vi tilbyder kun KLS i forbindelse med tilmelding til et af vores øvrige certificeringsområder.

Hvad koster det at blive ISO 9001-certificeret?

Prisen for at blive IS0 9001-certificeret gennem SikkerhedsBranchen er differentieret for mindre virksomheder med op til 20 ansatte og for større virksomheder med over 20 ansatte:

  • For mindre virksomheder (med op til 20 ansatte) er prisen afhængig af antallet af fagområder, der er omfattet af certificeringen.
  • For større virksomheder (over 20 ansatte) er prisen alene afhængig af antallet af ansatte. Antallet af omfattende fagområder er dermed uden betydning.

Er du medlem af SikkerhedsBranchen, får du medlemsrabat på certificeringsordningen. Vær opmærksom på, at du tidligst opnår medlemspris fra indmeldelsestidspunktet. Vi regulerer priserne hvert år pr. 1. april.

Tilbyder SikkerhedsBranchen andre certificeringsordninger?

SikkerhedsBranchen tilbyder certificeringsordninger til både medlemmer og ikke-medlemmer og udbyder certificering på områderne ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (arbejdsmiljø) samt DS 3999.

SikkerhedsBranchen stiller et webbaseret KvalitetsLedelsesSystem (KLS) til rådighed for de virksomheder, der er tilmeldt certificeringsordningen. Vær dog opmærksom på, at din virksomhed skal være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen for at kunne blive ISO 14001- og/eller ISO 45001-certificeret.