Bliv certificeret

Du kan gennem SikkerhedsBranchen tilmelde dig certificeringsordningen inden for henholdsvis ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Du skal herunder vælge, hvilken certificeringsvirksomhed du vil benytte – her kan du også læse, hvilke certificeringsordninger de hver især tilbyder samt deres forretningsbetingelser.

Priser for certificering

Er din virksomhed medlem af SikkerhedsBranchen, får du medlemsrabat på certificeringsordningen.

Prisen er differentieret for mindre virksomheder med op til 20 ansatte og for større virksomheder med over 20 ansatte.

  • For mindre virksomheder (op til 20 ansatte) er prisen afhængig af antallet af fagområder, der er omfattet af certificeringen.
  • For større virksomheder (over 20 ansatte) er prisen alene afhængig af antallet af ansatte. Antallet af omfattede fagområder er dermed uden betydning.

Vær opmærksom på at du tidligst opnår medlemspris fra indmeldelsestidspunktet. Vi regulerer priserne hvert år pr. 1. april. Priserne pr. 1.4.2023 er (ekskl. moms):

Konsulentbistand

Som en del af abonnementet for certificering af din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at besvare simple spørgsmål via telefon eller på mail. Har du spørgsmål kan du kontakte din auditor eller sekretariatet. Har du behov for et personligt møde med én af vores konsulenter beregner vi 850 kr. pr. time, der afregnes pr. påbegyndte halve time. Ved besøg af vores konsulenter bliver du pålagt et startgebyr på 1.700 kr. til dækning af kørsel og forberedelse.

Kursus ved første fagområde

Når du tilmelder dig dit første fagområde anbefaler vi, at du deltager i et opstartskursus. Kurset varer op til fire timer og foregår i din virksomhed. Underviseren er en af vores auditorer. Kurset koster 4.280 kr. ekskl. moms

Certificering inden for ISO 14001 og
ISO 45001

SikkerhedsBranchen tilbyder også certificering inden for ISO 14001 (Miljøledelse) og ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse). For at deltage i certificeringsordningen på et af eller begge af de nævnte områder, skal du være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen.

Nedenstående priser er en merpris. Det betyder, at prisen skal ses som et tillæg til ISO 9001-ordningen uanset, hvilken abonnementstype du har. Priserne er også forudsat, at intern og ekstern audit finder sted samtidig med ISO 9001. Priserne er gældende pr. 1. april 2023.

Betingelser

I forbindelse med SikkerhedsBranchens certificeringsordning er der en række betingelser, du skal forholde dig til. I betingelserne kan du læse om ansvar og forpligtelser, hvad betalingen dækker over samt opsigelsesvilkår.