Bliv certificeret

Du kan gennem SikkerhedsBranchen tilmelde dig certificeringsordningen inden for henholdsvis ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Du skal herunder vælge, hvilken certificeringsvirksomhed du vil benytte – her kan du også læse, hvilke certificeringsordninger de hver især tilbyder samt deres forretningsbetingelser.

Om certificering

SikkerhedsBranchen tilbyder certificeringer til både medlemmer og ikke-medlemmer, og udbyder certificering efter ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (arbejdsmiljø) .

Det er en god idé at blive certificeret, da du med en certificering blandt andet kan dokumentere, at din virksomhed lever op til de krav kunder, love og myndigheder stiller til dine produkter og/eller ydelser. Mange af SikkerhedsBranchens medlemsvirksomheder er ISO 9001-certificeret, og fordelene er blandt andre, at de bedre kan opnå målbar tilfredshed blandt sine kunder, men også er i stand til at udpege risici og muligheder og ikke mindst agere ud fra disse.

Vi har udviklet et kvalitetsledelsessystem, der har flyttet en stor del af det administrative arbejde fra virksomheden og over i SikkerhedsBranchen. Det gør det muligt at være ISO 9001-certificeret uden de store økonomiske og administrative omkostninger, og derfor kan både store og små virksomheder deltage i certificeringsordningen, der er tilknyttet et akkrediteret certificeringsorgan.

Priser for ISO 9001-certificering

Er din virksomhed medlem af SikkerhedsBranchen, får du medlemsrabat på certificeringsordningen.

Prisen er differentieret for mindre virksomheder med op til 20 ansatte og for større virksomheder med over 20 ansatte.

  • For mindre virksomheder (op til 20 ansatte) er prisen afhængig af antallet af fagområder, der er omfattet af certificeringen.
  • For større virksomheder (over 20 ansatte) er prisen alene afhængig af antallet af ansatte. Antallet af omfattede fagområder er dermed uden betydning.

Vær opmærksom på at du tidligst opnår medlemspris fra indmeldelsestidspunktet. Vi regulerer priserne hvert år pr. 1. april. Priserne pr. 1.4.2024 er (ekskl. moms):

Priser for ISO 14001 og ISO 45001

SikkerhedsBranchen tilbyder også certificering inden for ISO 14001 (Miljøledelse) og ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse). For at deltage i certificeringsordningen på et af eller begge af de nævnte områder, skal du være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen.

Nedenstående priser er en merpris. Det betyder, at prisen skal ses som et tillæg til ISO 9001-ordningen uanset, hvilken abonnementstype du har. Priserne er også forudsat, at intern og ekstern audit finder sted samtidig med ISO 9001. Priserne er gældende pr. 1. april 2024.

Konsulentbistand

I forbindelse med din certificering kan vi hjælpe med at besvare simple spørgsmål via telefon eller på mail. Har du spørgsmål kan du kontakte din auditor eller sekretariatet. Har du behov for et personligt møde med én af vores auditorer beregner vi 880 kr. pr. time – og der afregnes pr. påbegyndte halve time. Ved et besøg af én af vores auditorer bliver du pålagt et startgebyr på 1.760 kr. til dækning af forberedelse og kørsel.

Opstartskursus i forbindelse med certificeringsordning

Når du tilmelder dig certificeringsordningen, anbefaler vi, at du deltager i et opstartskursus. Kurset varer i op til fire timer og foregår i din virksomhed, og det er en af vores auditorer, der underviser dig. Kurset koster 4.420 kr. ekskl. moms.

Hvilket ansvar har jeg i forbindelse med at blive certificeret?

I forbindelse med din certificering har du ansvar for følgende:

Hvilket ansvar har SikkerhedsBranchen i forbindelse med min certificering?

I forbindelse med din certificering har SikkerhedsBranchen følgende ansvar:

I SikkerhedsBranchen tilbyder vi certificering på følgende fagområder:


Vagtområdet

Vagt, herunder alarmpatruljekørsel, runderinger, service- og butiksvagt, butikskontrol og visitation, fast vagt og kontrollør/dørmænd
Livvagt

Indbrudssikring
AIA – Automatiske indbrudsalarmanlæg
ADK – Adgangskontrolanlæg
TVO – TV-overvågning
Mekanisk sikring, herunder låseenheder, gitre, pladeskabe, døre, vinduer, porte, værdiopbevaringsenheder og perimetersikring

Brandområdet
ABA – Automatiske brandalarmanlæg
AVS – Automatiske sprinkleranlæg
ABV – Brandventilation
AVA – Varslingsanlæg
ARS – Automatiske rumslukningsanlæg
AGA – Automatiske gasalarmanlæg

Andet
Uvildig sikringsrådgivning
Leverandørrådgivning (særskilt kravspecifikation hos SikkerhedsBranchen)

Sikkerhedsstyrelsens KLS (El-autorisation)

Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til, at virksomheder der har el-autorisation, skal have et kvalitetsledelsessystem (KLS), der bliver auditeret af en uvildig tredjepart. SikkerhedsBranchen tilbyder derfor, at virksomheder, der har en el-autorisation, kan få KLS og ISO-certificering i et og samme system. Prisen er den samme som for certificering af et fagområde. KLS tilbydes kun i forbindelse med en tilmelding til et af SikkerhedsBranchens øvrige certificeringsområder.

På de fleste af disse områder er der udarbejdet kravspecifikationer af Forsikring & Pension og/eller SikkerhedsBranchen i samarbejde med andre interessenter. På brandområderne er det dog DBI’s retningslinjer 001-003 (skal købes separat), der danner grundlag for certificering.

Betingelser

Når du bliver certificeret gennem SikkerhedsBranchen, er der en række betingelser, du skal forholde dig til. I betingelserne kan du læse om ansvar og forpligtelser, hvad betalingen dækker over samt opsigelsesvilkår.