Webinarer

I SikkerhedsBranchen udbyder vi jævnligt webinarer, hvor du som medlem kan blive klogere på aktuelle emner og ikke mindst opdateret på udviklingen i branchen.

Vi optager som udgangspunkt altid vores webinarer. På den måde kan du som medlem se eller gense det, når du har tid. Du finder tidligere afholdte webinarer i vores vidensbank.

Hvis du har en god idé til emner, vi kan tage op på kommende webinarer, så er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Herunder finder du information om kommende webinarer, når de er planlagt:

  • Mandag 16. janaur kl. 14.00-15.30: 
    Informations- og cybersikkerhed har aldrig været vigtigere. EU vedtog i november det såkaldte NIS2-direktiv, der medfører nye regler inden for netop informations- og cybersikkerhed. I den forbindelse har vi inviteret Jacob Herbst fra DUBEX til at fortælle mere om NIS2 og den forestående implementering. Med direktivet kommer der et skærpet fokus på forsyningskæder, som betyder, at man er ansvarlig for sine leverandørers efterlevelse af direktivet. Det betyder i praksis, at underleverandørerne til de store virksomheder skal forholde sig til NIS2, fordi deres leverancer indgår som en del af den store virksomheds informations- og cybersikkerhed.
  • Onsdag 18. januar kl. 14.00-15.00:
    På baggrund af revisionen af kravspecifikationen for vagtvirksomheder vil Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, kort gennemgå de forskellige afsnit, men primært fortælle om ændringerne i kravspecifikationen.