Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse

på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information

om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp

til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du blandt andet:

Hvad koster det at være medlem?

Vi beregner det årlige kontingent på baggrund af din virksomheds omsætning på sikringsområdet i Danmark. Vi regulerer priserne hvert år pr. 1. april. Du kan herunder se prisen pr. 1.4.2023 (priserne er ekskl. moms) og dermed, hvilken kontingentgruppe din virksomhed tilhører.

Hvordan bliver jeg certificeret i forbindelse med medlemskab?

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du 50% rabat, når du bliver ISO 9001-certificeret (hvis SikkerhedsBranchen tilbyder en certificeringsordning inden for de fagområder, du beskæftiger dig med). Du kan læse mere om certificeringsordningerne og priserne på Bliv certificeret