Det får du ud af at være medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse

på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information og viden

om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp

til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du blandt andet:

Som medlem af SikkerhedsBranchen bliver du en del af et fællesskab, hvor vi vægter etik højt

Du skal leve op til

en række etiske regler og vilkår. Du kan læse mere under Etiske regler.

Du skal være

i besiddelse af de autorisationer og godkendelser, der følger af lovgivningen.

Du skal være særligt

opmærksom på dit samfundsansvar, fordi vi arbejder med at sikre dansker-nes tryghed.

Du skal lade dig

ISO 9001-certificere på de områder, hvor vi tilbyder en certificeringsordning.

Hvad koster det at være medlem?

Vi beregner det årlige kontingent på baggrund af din virksomheds omsætning på sikringsområdet i Danmark. Vi regulerer priserne hvert år pr. 1. april (priserne er ekskl. moms). Du kan herunder se, hvilken kontingentgruppe din virksomhed tilhører.

Hvordan foregår betalingen af medlemskabet?

Du kan betale for dit medlemskab på flere måder. Det kan ske én gang årligt eller fire gange årligt via Betalingsservice eller du kan vælge, at betalingen skal ske via en årlig faktura.

Hvordan bliver jeg certificeret i forbindelse med medlemskab?

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du 50 % rabat, når du bliver ISO 9001-certificeret (hvis SikkerhedsBranchen tilbyder en certificeringsordning inden for de fagområder, du beskæftiger dig med). Læs mere om ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og hvordan du bliver certificeret