Udvalg

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du indsigt i nye tendenser og indflydelse på de udfordringer, der rører sig i branchen.

Sådan arbejder SikkerhedsBranchens udvalg

Vi har i dag seks stående udvalg, ti fagudvalg og ét ad hoc-udvalg, der beskæftiger sig med forskellige fagområder inden for sikring og sikkerhed. Medlemmerne engagerer sig i udvalgenes arbejde, og er på den måde med til at påvirke branchen. Udvalgene arbejder blandt andet for at sikre den nødvendige kvalitet samt et højt professionelt niveau i branchen indenfor projektering, etablering, drift og service af alt fra elektronisk og mekanisk sikring til brandsikring, uvildig rådgivning og vagtvirksomhed.

Fælles for udvalgene er, at de arbejder for fair og lige vilkår for alle, der ønsker at være i markedet, men også for at samle og sikre kvaliteten af det pågældende fagområdes interessenter, regelsæt og standarder. Det sker gennem kollegial forståelse, uddannelse og høj faglig moral på tværs af konkurrenceforhold og andre interesser.

Som medlem af et eller flere af vores udvalg, deltager man aktivt i arbejdsgrupper og diverse projekter, som er iværksat af forskellige interessenter på området. Derudover stiller udvalgene ekspertise til rådighed for myndigheder, brancheorganisationer og politikere.

Hvert udvalg har en ledelse, der mødes fire gange om året, ligesom alle udvalgsformænd deltager i to årlige tværgående koordineringsmøder, hvor de vender udfordringer og opgaver på tværs, og på den måde sikrer en fælles forståelse for arbejdet i de forskellige udvalg.

Log ind for at læse SikkerhedsBranchens forretningsorden. Er du logget ind kan du læse forretningsordenen for SikkerhedsBranchens udvalg her.

Stående udvalg

Close up of home security keypad on the wall

AIA/ADK

Inspection Committee at Construction Site

Rådgivning

Id-kontrol-i-Lufthavnen

Vagt

security camera

TVO

Fagudvalg

smoke-fire-detector-inside-the-condo-bedroom-sele-2021-09-02-12-26-18-utc

ABA

Brandschutzschiebetor-orpheus

Brandporte

Manometer of a fire extinguisher. The pressure gauge is in the ideal range

Håndildslukkere

abv-ru 2

ABV-RU

isolering-2480x2480

Passiv brandsikring

ezgif.com-gif-maker

Slukningsanlæg

Locking or unlocking modern door with key in hand

Lås

ezgif.com-gif-maker (1)

Terrorsikring

kontrolcentral

Kontrolcentraler

firemen in helmets standing and looking at red extinguisher

Certificerede brandrådgivere

Tværgående formandsmøder

Ad hoc-udvalg

Computer security.

IT-sikkerhed

Bestyrelsen

benjamin-child-GWe0dlVD9e0-unsplash

Bestyrelsen