Udvalg

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du indsigt i nye tendenser og indflydelse på de udfordringer, der rører sig i branchen.

Sådan arbejder SikkerhedsBranchens udvalg

Vi har i dag seks stående udvalg og elleve fagudvalg, der beskæftiger sig med forskellige fagområder inden for sikring og sikkerhed. Medlemmerne engagerer sig i udvalgenes arbejde, og er på den måde med til at påvirke branchen. Udvalgene arbejder blandt andet for at sikre den nødvendige kvalitet samt et højt professionelt niveau i branchen indenfor projektering, etablering, drift og service af alt fra elektronisk og mekanisk sikring til brandsikring, uvildig rådgivning og vagtvirksomhed.

Fælles for udvalgene er, at de arbejder for fair og lige vilkår for alle, der ønsker at være i markedet, men også for at samle og sikre kvaliteten af det pågældende fagområdes interessenter, regelsæt og standarder. Det sker gennem kollegial forståelse, uddannelse og høj faglig moral på tværs af konkurrenceforhold og andre interesser.

Som medlem af et eller flere af vores udvalg, deltager man aktivt i arbejdsgrupper og diverse projekter, som er iværksat af forskellige interessenter på området. Derudover stiller udvalgene ekspertise til rådighed for myndigheder, brancheorganisationer og politikere.

Hvert udvalg har en ledelse, der mødes fire gange om året, ligesom alle udvalgsformænd deltager i to årlige tværgående koordineringsmøder, hvor de vender udfordringer og opgaver på tværs, og på den måde sikrer en fælles forståelse for arbejdet i de forskellige udvalg.

Log ind for at læse SikkerhedsBranchens forretningsorden. Er du logget ind kan du læse forretningsordenen for SikkerhedsBranchens udvalg her.

Stående udvalg

Vagt

Vagt

TVO

TVO

Tværgående formandsmøder

Bestyrelsen