Om SikkerhedsBranchen

SikkerhedsBranchens hjørnesten

SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation bestående af virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring. Vores medlemmer repræsenterer alle former for sikring – blandt andet vagt, elektronisk og mekanisk sikring, brandsikring, terrorsikring og sikringsrådgivning.

Det er vores mission at sikre danskernes tryghed. Det gør vi ved at fremme information, viden og kvalitet i branchen, og de tre ord er hjørnesten i alt, vi gør og arbejder med.

 • Vi informerer om sikring og sikkerhed, og vi sætter sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen ved at søge indflydelse hos politikere og myndigheder, ligesom vi er synlige i mediebilledet.
 • Vi er fagspecialister, og vi arbejder med at samle og dele viden med vores medlemmer og resten af samfundet.
 • Vi arbejder for at sikre en høj kvalitet og vedvarende udvikling i branchen gennem vores certificeringsordninger og vores arbejde med standarder, regler og lovgivning.

På den måde er vi med til at skabe værdi for vores medlemmer, for sikrings- og sikkerhedskunder og for samfundet.

tryk på billedet for at se det i fuld størrelse

SikkerhedsBranchens struktur

På den årlige generalforsamling i maj vælger medlemmerne en bestyrelse af 10 personer, der varetager organisationens anliggender under ansvar for generalforsamlingen. Under bestyrelsen er der seks stående udvalg, ti fagudvalg og ét ad hoc-udvalg, der alle beskæftiger sig med hvert deres fagområde. Medlemsvirksomhederne bliver valgt til at sidde i udvalgsledelserne et år ad gangen, mens sekretariatet forestår den daglige drift.  

SikkerhedsBranchens bestyrelse består af:

 • G4S Security Services A/S repræsenteret ved Ole Knudsen (formand)
 • Falck Assistance A/S repræsenteret ved Allan Reinert (viceformand)
 • Siemens A/S, Building Technologies repræsenteret ved Kim Hedegaard (viceformand)
 • A/S SESAMI CASH Management Technologies Nordic repræsenteret ved Tom Christensen
 • SmartGuard repræsenteret ved Casper Wilken
 • ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark repræsenteret ved Torbjörn Andrén
 • G4S Security Services A/S repræsenteret ved Tonni T. Jensen
 • Securitas A/S repræsenteret ved Caspar Høg
 • Sweco Danmark A/S repræsenteret ved Carsten Werner Lund
 • acre security repræsenteret ved Thomas Risager

Samarbejdspartnere og medlemskaber

Vi engagerer os i sikring og sikkerhed på nationalt og internationalt plan, og vi tager aktivt del i samfundsdebatten. Derfor er vi også medlem af Det Kriminalpræventive Råd, EAPFP, CTIF, Euralarm, Dansk Standard (CEN/CENELEC og ISO) og BrandBevægelsen (SikkerhedsBranchen er sekretariat for BrandBevægelsen).

Derudover samarbejder vi med en lang række myndigheder, politikere, ministerier og organisationer, herunder blandt andet Forsikring & Pension, forskellige grene af politiet, Danske Beredskaber, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Låsesmede Foreningen, Datatilsynet, TEC, Københavns Professionshøjskole, universiteterne, Justitsministeriet, Bolig- og Planstyrelsen og 100+ andre samarbejdspartnere.