SikkerhedsBranchen

Den danske brancheforening for sikkerhed og sikring

Hvad er SikkerhedsBranchen?

SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation, der består af virksomheder, som arbejder professionelt med sikkerhed og sikring. Vores medlemmer repræsenterer alle former for sikring – blandt andet vagt, elektronisk og mekanisk sikring, brandsikring, terrorsikring og sikringsrådgivning.

Hvad er SikkerhedsBranchens mission og vision?

Det er SikkerhedsBranchens mission at sikre danskernes tryghed og at samle branchen. Det er SikkerhedsBranchens vision at skabe værdi for medlemmerne, sikrings- og sikkerhedskunderne og samfundet som helhed. 

Hvordan efterlever SikkerhedsBranchen missionen og opnår visionen?

SikkerhedsBranchen efterlever missionen ved at fremme information, viden og kvalitet. De tre ord er hjørnesten i alt, vi gør og arbejder med.

De tre hjørnesten står på et etisk fundament. Det betyder, at overholdelse af SikkerhedsBranchens etiske regler er et gennemgående princip i forhold til alle medlemmer og foreningens aktiviteter.

På baggrund af de tre hjørnesten og det etiske fundament arbejder vi målrettet for at opnå vores vision om at skabe værdi for vores medlemmer, sikrings- og sikkerhedskunderne og samfundet som helhed.

Måden vi arbejder på, er altid baseret på de tre T’er: tillid, tryghed og troværdighed.

Hvordan er SikkerhedsBranchens organisationsstruktur?

SikkerhedsBranchen består af en bestyrelse, en række udvalg og et sekretariat.

Bestyrelsen varetager organisationens anliggender under ansvar for generalforsamlingen.

Under bestyrelsen er der seks stående udvalg, ti fagudvalg og ét ad hoc-udvalg, der alle beskæftiger sig med hvert deres fagområde. Hvert udvalg har en udvalgsledelse, der samles tre-fem gange årligt. Medlemsvirksomhederne bliver valgt til at sidde i udvalgsledelserne et år ad gangen, mens sekretariatet forestår den daglige drift.

Formændene for de seks stående udvalg har automatisk plads i bestyrelsen, mens de resterende fire vælges på den årlige generalforsamling i maj efter indstilling af den afgående bestyrelse. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, hvilket betyder, at to virksomheder er på valg i ulige år, og de to øvrige er på valg i lige år.

Opnår en virksomhed flere pladser i bestyrelsen eller et udvalg, har virksomheden kun én stemme.

SikkerhedsBranchens bestyrelse består af:

Hvem samarbejder SikkerhedsBranchen med?

Vi engagerer os i sikring og sikkerhed på nationalt og internationalt plan, og vi tager aktivt del i samfundsdebatten. Derfor er vi også medlem af Det Kriminalpræventive Råd, EAPFP, CTIF, Euralarm, Dansk Standard (CEN/CENELEC og ISO) og BrandBevægelsen (SikkerhedsBranchen er sekretariat for BrandBevægelsen).

Derudover samarbejder vi med en lang række myndigheder, politikere, ministerier og organisationer, herunder blandt andet Forsikring & Pension, forskellige grene af politiet, Danske Beredskaber, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Låsesmede Foreningen, Datatilsynet, TEC, Københavns Professionshøjskole, universiteterne, Justitsministeriet, Bolig- og Planstyrelsen og 100+ andre samarbejdspartnere.