ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er et arbejdsmiljøledelsessystem, der giver dig redskaberne til, hvordan du foretager de nødvendige handlinger i forbindelse med din virksomheds arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver er du ansvarlig for arbejdsmiljøet i din virksomhed og arbejdsmiljøledelse handler om i samarbejde med dine medarbejdere at fremme og ikke mindst sikre deres fysiske og mentale helbred.

Hvorfor bør min virksomhed blive ISO 45001-certificeret?

Det er en god idé at lade din virksomhed blive ISO 45001-certificeret, da du med et arbejdsmiljøledelsessystem blandt andet kan dokumentere, hvordan du for eksempel begrænser risici ved at der opstår ulykker, arbejdsrelaterede sygdomme eller andet, der kan have betydning for arbejdsmiljøet. Med arbejdsmiljøledelsessystemet kan du gennem forebyggende initiativer, forholdsregler og ikke mindst efterlevelse af arbejdsmiljøloven sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Hvordan kommer jeg i gang med at blive ISO 45001-certificeret?

Du tilmelder dig certificeringsordningen via knapperne herunder. Du vælger hvilken akkrediteret certificeringsvirksomhed, du vil benytte (vi har en samarbejdsaftale med to virksomheder) og udfylder dernæst formularen om erklæring om deltagelse i SikkerhedsBranchens certificeringsordning. Når vi har modtaget din tilmelding, får den arbejdsmiljøansvarlige i din virksomhed adgang til et webbaseret KvalitetsLedelsesSystem (KLS), hvor alle grundlæggende dokumenter vedrørende certificeringsordningen ligger.

På en forhånd aftalt dag udfører vi intern audit af din virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem. Det akkrediterede certificeringsorgan vil efterfølgende udføre ekstern audit også efter aftale med dig. Efter en kort granskningsperiode får du udstedt et certifikat.

Hvor lang tid tager det at blive ISO 45001-certificeret?

Det tager typisk to til tre måneder at blive certificeret, det vil sige fra bindende tilmelding i form af en tilmeldingserklæring til du kan forvente at få certifikatet. Det er dog forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og det afhænger først og fremmest af din egen indsats, involvering af SikkerhedsBranchen og det eksterne akkrediterede certificeringsorgan.

Hvilke krav er der til at være ISO 45001-certificeret?

Det er en løbende proces at være certificeret, og du skal derfor sørge for at efterleve kravene i ISO 45001. Derudover skal du gennemgå et internt og eksternt audit hvert år. SikkerhedsBranchen stiller i øvrigt krav til, at din virksomhed skal være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen for at kunne blive ISO 45001- certificeret.

Hvad koster det at blive ISO 45001-certificeret?

For at blive ISO 45000-certificeret skal din virksomhed være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen. Nedenstående priser er derfor en merpris. Det betyder, at prisen er tillæg til ISO 9001-ordningen uanset, hvilken abonnementstype du har. Prisen er også forudsat, at intern audit og ekstern audit finder sted samtidig med ISO 9001.

Tilbyder SikkerhedsBranchen andre certificeringsordninger?

SikkerhedsBranchen tilbyder certificeringsordninger til både medlemmer og ikke-medlemmer og udbyder ud over ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) også certificering på områderne ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse) samt DS 3999.

SikkerhedsBranchen stiller et webbaseret KvalitetsLedelsesSystem (KLS) til rådighed for de virksomheder, der er tilmeldt certificeringsordningen.