Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Brandsikkert Danmark – Danmark har fået en national forebyggelsesstrategi

I Danmark omkommer omkring 80 mennesker hvert år i brand. Sådan har det været i årtier, og tallet ser ikke ud til at være på vej ned. Samtidig er der hvert år danske virksomheder, der må lukke eller som flytter produktionen ud af landet efter en større brand. Brande koster altså Danmark liv, arbejdspladser og vækst. Derfor har Danmark nu fået sin første nationale brandforebyggelsesstrategi, der skal nedbringe dødstallene og forhindre tab af arbejdspladser.

Brandforebyggelsesstrategien er blevet til i et samarbejde mellem en række aktører på området. Egentlig vedtog Folketinget allerede i 2012, at der skulle udarbejdes en strategi, men her tre år efter foreligger den endnu ikke. Derfor tog aktørerne bag strategien selv affære. ”Vi har efter bedste evne arbejdet for at konfrontere problemerne, men det er bare ikke nok. Danmark har brug for en fælles, overordnet strategi og for konkrete mål at arbejde hen imod. Vi ved, at fælles mål virker, og vi kan ikke blive ved med at acceptere de horrible tab af menneskeliv og arbejdspladser – derfor har vi nu gjort noget ved sagen,” siger Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen, der er en af aktørerne bag strategien.

Det fremgår af brandforebyggelsesstrategien, at landene omkring os har haft stor succes med at sætte konkrete mål og følge en overordnet strategi. I Storbritannien har man reduceret antallet af omkomne i brand med 72 procent gennem de seneste 30 års målrettede indsats. Hvis Danmark havde startet et lignende målrettet arbejde for 30 år siden, ville 800 færre personer være omkommet i brand herhjemme.

I forsikringsbranchen er der ingen tvivl om, at brande hvert år koster dansk erhvervsliv dyrt. ”Brand er en stor omkostning for både dansk erhvervsliv og samfundet generelt – forsikringsselskaberne udbetaler hvert år omkring tre mia. kr. i erstatninger efter brand. Vi ved, at i hvert fald 25 procent af de virksomheder, der oplever en større brand, aldrig åbner igen, mens andre benytter sig af lejligheden til at rykke produktionen til udlandet,” siger Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension, en anden af aktørerne bag strategien.

Foreningen Danske Beredskaber overrakte torsdag eftermiddag brandforebyggelses-strategien til forsvarsminister Peter Christensen, som også er beredskabets minister.

Yderligere kommentarer hos SikkerhedsBranchen ved direktør Kasper Skov-Mikkelsen, tlf. 40 41 79 20
(11. december 2015)