Kommunale tryghedsvagter er en vigtig milepæl for branchen

Fire år efter at kommunale tryghedsvagter blev nævnt som en del af politiforliget i 2020 er bekendtgørelsen nu trådt i kraft. Det betyder, at vagtbranchen får direkte hjemmel til og bliver betroet at agere og passe på folk i det offentligt rum – en opgave, der ellers har været forbeholdt politiet.

I første omgang er der tale om en treårig forsøgsordning, og selve ordningen træder først i kraft 1. maj 2024. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne kan nå at komme på plads og at de første tryghedsvagter kan blive uddannet, så de er klar til at trække i uniformen til sidst på foråret.

Nyt AMU-kursus på vej
SikkerhedsBranchen har i forbindelse med lovgivningen sat sit klare aftryk, og ministeriet har været meget lydhøre over for den uddannelse, som branchen har foreslået. Ifølge bekendtgørelsen skal alle kommunale tryghedsvagter gennemføre et supplerende AMU-kursus kaldet ”Tryghedsvagt”.

Uddannelsen vil have en varighed på 10 dage og skal klæde vagterne på med viden og færdigheder inden for sikkerhed, udvidet konflikthåndtering og kommunikation med borgere og myndigheder.

Et supplement – ikke et alternativ
Flere politiske partier i både Folketinget og i kommuner har ytret ønske om, at tryghedsvagterne skulle have flere beføjelser i form af droner, hunde, bødeblokke osv. Det var netop beføjelserne, der var et af stridspunkterne i forligskredsen, hvilket også forklarer den lange politiske proces.

SikkerhedsBranchen har i den forbindelse hele tiden gjort det klart, at vi som branche ikke er interesseret i at få tildelt flere beføjelser, da erfaringen viser, at den afgørende tryghedsskabende effekt kommer af vagternes tilstedeværelse. Vi er et supplement til politiet og ikke et alternativ.