FAQ ofte stillede spørgsmål

SikkerhedsBranchen besvarer hver dag en række spørgsmål om sikkerhed og sikring. Vi har samlet de spørgsmål, vi hører oftest, og vores svar indenfor en række af vores fagområder.

+ GDPR

+ GDPR og teknologier

+ Hvordan forholder GDPR sig til registrering af nummerplader (ANPG)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man have dørtelefoner med kamera, hvor beboerne kan aktivere kameraet når som helst, blot ved at trykke på en knap/løfte røret?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg sammenkobler et kunderegister med nummerplader (ANPG)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Shared services og deling med tredjelande

Den, der har indgået serviceaftalen med kunden, har ansvaret for opdatering af firmware/software, såfremt dette indgår som en del af serviceaftalen.

+ Hvilke tredjelande er sikre / hvilke tredjelande er omfattet af Privacy Shield?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvilke forbehold skal jeg tage, hvis jeg ikke ved, hvor mine data befinder sig?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Under hvilke forhold kan man overføre persondata til et tredjeland?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Definitioner, statistik mv.

+ Hvor gælder GDPR?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvornår træder forordningen i kraft?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem er omfattet af GDPR?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad betyder forordningen for kontakten mellem virksomhederne og myndighederne?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Stiller GDPR krav om logning af alt, herunder hvad den enkelte bruger laver på systemet, hvad han ser mv.?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan straffes brud på GDPR?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Gælder GDPR kun elektroniske registre?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er oplysninger om en enkeltmandsvirksomhed personoplysninger?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Har Sikkerhedsbranchen overvejet at udarbejde et adfærdskodeks/ en certificeringsordning baseret på Datatilsynets ”Vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger”, som medlemmerne kan tilslutte sig?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvilke krav gælder for den fysiske sikring af data (jf. kapitel 32 i GDPR)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Databehandling og databehandler

+ Hvad skal jeg som dataansvarlig/databehandler gøre?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan jeg bruge samtykke fra mine medarbejdere som grundlag for at behandle alle slags oplysninger om dem?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal jeg kende til alle mine databehandlere?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad er en databehandleraftale?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal jeg have en databehandleraftale?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal jeg som installatør sikre at min kunde har en databehandleraftale?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Jeg leverer blot back up af data – skal jeg have en databehandleraftale?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan en databehandleraftale undlades, hvis man kan påvise at det kun drejer sig om dataopbevaring?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må databehandler udlevere kundens tv-overvågningsbilleder?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan databehandler nægte dataansvarlig at få udleveret egne billeder?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må to virksomheder på samme adresse med deling af fx lager, bogholderi mv. dele data?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Gør det os til databehandler at opbevare en sikkerhedskopi af et adgangskontrolprogram?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kræver ydelser som service, installation og konfigurering databehandleraftaler alene fordi teknikeren kan se data når han udfører sit arbejde?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem er ansvarlig for databehandleraftalen?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Databehandleraftaler ved installation og service

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor er det beskrevet i GDPR, at en kundes operatører af et ADK-system (f.eks. en gruppe af receptionister) skal have et personligt login til ADK-systemet og ikke må benytte et fælles login?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Udleverings- og indsigtsret

+ I hvilket format skal tv-overvågningsbilleder udleveres når en registreret person benytter sig af udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem stiller et lagringsmedie til rådighed til udlevering af tv-overvågningsoptager når en registreret person benytter sig af udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det nok at lade en registreret person, der benytter sig af udleveringspligten, se optagelserne, eller skal de rent faktisk udleveres til ham?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor lang tid har man til at udlevere persondata jf. udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan man stille krav om at personer, der ønsker at få udleveret data jf. udleveringspligten, skal udfylde en formular og eventuelt stille et vellignende billede til rådighed for at sikre at materialet udleveres til den rette?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor lang tid har den registrerede til at bede om udlevering jf. udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan man nægte at udlevere persondata, herunder tv-overvågningsbilleder, til personen som dataene omhandler?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan skal jeg forholde mig til risikoen for at der kan manipuleres med optagelserne ved assistance fra tredjepartssoftware?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ AIA/ADK - tyverialarm og adgangskontrol

+ Firmware/software i AIA-anlæg

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Databehandler

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ AIA-kataloget

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Brand

+ Bygningsreglementet: Administrative bestemmelser §1-§47

Bolig- & Planstyrelsens FAQ: læs HER

+ Bygningsreglementet: Brand §82-§158

Bolig- & Planstyrelsens FAQ: læs HER.

+ Bygningsreglementet: Konstruktionsklasser §485-§489

Bolig- & Planstyrelsens FAQ: læs HER.

+ Bygningsreglementet: Brandklasser §490-§493

Bolig- & Planstyrelsens FAQ: læs HER.

+ Certificering

+ Generel viden om certificering

+ Hvordan bliver min virksomhed certificeret?

Gennem SikkerhedsBranchen kan din virksomhed blive ISO 9001-certificeret på en række forskellige fagområder. For at blive certificeret skal du gennem en række trin:

 • Tilmeld dig certificeringsordningen via vores hjemmeside.
 • SikkerhedsBranchen opfordrer alle nye medlemmer til at deltage i et opstartskursus.
 • Du implementerer kvalitetsledelsessystemet.
 • SikkerhedsBranchen gennemfører en intern audit af din kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed.
 • Et eksternt akkrediteret certificeringsorgan gennemfører ekstern audit af kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed.
 • Det akkrediterede certificeringsorgan udsteder dit certifikat.

+ Skal min virksomhed certificeres?

Når din virksomhed bliver medlem af SikkerhedsBranchen, forpligter du dig til, at virksomheden skal ISO 9001-certificeres indenfor de områder af din virksomheds aktiviteter, der er dækket af SikkerhedsBranchens certificeringsordninger. Du skal være begyndt på din virksomheds certificering senest ét år efter, at certificeringsordningerne er gjort tilgængelig for din virksomhed. Derudover skal du være certificeret for at kunne arbejde på sikringsniveauerne.

+ Hvad er fordelene ved at blive certificeret?

Fordelen, ved at blive certificeret, er, at det er med til at hæve og fastholde kvaliteten i din virksomhed. Samtidig ved dine kunder og samarbejdspartnere, at en uvildig tredjepart, altså et akkrediteret certificeringsorgan, har gennemgået processerne i din virksomhed. Med en certificering af din virksomhed, bliver blandt andet kvalitet og faglighed klarlagt og dokumenteret.

+ Hvilke krav er der til at opretholde certificeringen?

At være certificeret er en løbende proces, hvor du skal sørge for at efterleve kravene i ISO 9001, det der er aftalt mellem branchens interessenter i de fagspecifikke kravspecifikationer, og at have både internt og eksternt audit hvert år.

+ Hvad koster det at blive certificeret, og hvad dækker prisen over?

Din virksomhed skal betale et årligt abonnement, for at være en del af certificeringsordningen. Medlemmer af SikkerhedsBranchen får 50 % rabat på certificering. Du kan se de gældende priser og hvad de dækker over HER.

+ Kan jeg miste min certificering?

Ja. Hvis du ikke længere opfylder de gældende krav, kan det akkrediterede certificeringsorgan tilbagekalde det udleverede certifikat. Hvis det sker, må du ikke længere reklamere med at være certificeret ved brug af logo eller tekst. Du vil samtidig blive fjernet fra listerne over certificerede leverandører.

+ Hvilke ansvar har jeg i forbindelse med en certificering?

Du skal overholde kravene i ISO 9001-standarden og de faglige krav i kravspecifikationerne. Det indebærer, at du arbejder med disse krav, og at du løbende dokumenterer dit arbejde med kvalitetsledelsessystemet. Denne dokumentation skal du fremvise, når du får audit. Hvis du er certificeret gennem SikkerhedsBranchen, hjælper vi dig med at få overblik over kravene for din virksomhed.

 • Du skal sikre, at dine medarbejdere bliver uddannet i overensstemmelse med de forskellige kvalitetskrav inden for det givne område.
 • Når du bliver certificeret gennem SikkerhedsBranchen, har du mulighed for at bruge vores certificeringsværktøjer, der letter dit arbejde.

+ Hvad hvis jeg ikke længere vil være certificeret?

Hvis du ikke længere ønsker, at din virksomhed skal være certificeret, kan du opsige aftalen med et halvt års varsel til den 1. april eller 1. oktober.

SikkerhedsBranchen opsiger kun aftalen, hvis:

 • certifikatet ikke kan opretholdes.
 • hvis du ikke betaler det årlige abonnement.
 • hvis din virksomhed bliver ekskluderet af SikkerhedsBranchen.
 • hvis ordningen bliver nedlagt.

+ Hvad er en audit, og hvorfor skal jeg have audit?

En audit er en undersøgelse af, hvorvidt du efterlever kravene til din virksomheds kvalitetsledelsessystem. Uanset om der er tale om interne eller eksterne auditbesøg, så er formålet det samme, nemlig at sikre, at din virksomhed lever op til både de faglige krav, standardkrav og egne krav om kvalitetsledelsessystemet, og om dit kvalitetsledelsessystem er effektivt implementeret og vedligeholdt.

+ Er der meget arbejde i at blive certificeret?

Er det første gang, du skal certificeres, vil der naturligvis være lidt arbejde, og du skal være parat til at sætte tid af til kurser, møder og nødvendigt skrivebordsarbejde. Når du først har fået implementeret systemet og relevante værktøjer i din virksomhed, vil det være en fast del af din hverdag, og du vil efterfølgende have stor glæde af det.

+ Jeg er i tvivl om min certificering, hvem kan jeg kontakte for at få hjælp?

Er du i tvivl om noget med hensyn til din certificering gennem SikkerhedsBranchen, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet, der vil videreformidle kontakt til rette vedkommende. Du kan finde kontaktoplysninger til sekretariatet HER.

+ Hvor lang tid tager det at blive certificeret?

Det tager typisk tre til fem måneder at blive certificeret, dvs. fra tilmeldingserklæringen er underskrevet til du får certifikatet.

Du skal være opmærksom på, at det er individuelt, hvor lang tid, det tager, før du som virksomhedsejer står med certifikatet i hånden. Det kommer i høj grad an på din egen indsats. I SikkerhedsBranchen bestræber vi os på at være så hurtige som muligt.

Du skal sætte tid af til kurser, møder og nødvendigt skrivearbejde i opstartsfasen. Opstartskurset er frivilligt, men SikkerhedsBranchen anbefaler, at du tager det af hensyn til den efterfølgende proces. Væsentlige dele af papirarbejdet kan vi i SikkerhedsBranchen udføre for dig, så du kan koncentrere dig om hovedformålet i din virksomhed.

+ Hvad er et kvalitetsledelsessystem?

Et kvalitetsledelsessystem giver dig og din virksomhed en klar definition af og overblik over processer, værdier, overvågning, evalueringer og forbedringer, så din virksomhed har et anerkendt og velfungerende styringsværktøj. Et kvalitetsledelsessystem sikrer, at du kan tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til de behov, du har i din virksomhed.

+ Mit nye certifikat gælder i tre år – så behøver jeg vel ikke have audit undervejs?

Selv om dit certifikat gælder i tre år, skal du stadig have årlig intern og ekstern audit for at sikre, at du løbende lever op til kravene. Certifikatets gyldighedsdato gælder således kun så længe audits er overholdt.

+ Hvorfor skal jeg lade mig registrere hos Forsikring & Pension?

For at arbejde på de forskellige sikringsniveauer, skal du registreres hos Forsikring & Pension. Når du er registreret hos F&P modtager du et installatørnummer, som skal påføres installationserklæringen, du udfylder på alle anlæg, der er omfattet af sikringsniveauerne.
For at blive registreret hos F&P skal virksomheder inden for sikringsområdet certificeres efter den gældende ISO 9001-standard.
Derudover skal virksomhederne opfylde kravene i de kravspecifikationer, som F&P har udarbejdet sammen med SikkerhedsBranchen og en række andre af branchens interessenter. Registreringen af virksomheder og produkter sker på grundlag af certifikater fra akkrediterede certificeringsorganer.

+ Hvad er et akkrediteret certificeringsorgan?

Et akkrediteret organ er en virksomhed, der har fået rettighed til at udstede og tilbagekalde certificeringer. Det akkrediterede organ fungerer altså som en uafhængig tredjepart, der kontrollerer kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed. I Danmark er DANAK ansvarlig for akkreditering af certificeringsorganer.

+ Hvorfor skal jeg vælge en certificeret sikringsleverandør?

Det er en god idé at vælge en certificeret sikringsleverandør, for så er du sikker på, at det kontrolleres om man overholder kravene, og at det er en ordentlig kvalitet, der bliver leveret. Formålet med en certificering er at hæve og fastholde kvaliteten på et område, hvor det for dig som kunde, kan være svært at vurdere de forskellige udbydere af et sikringsprodukt.

+ Er ”certificeret” det samme som ”F&P-registreret”?

Nej, at være certificeret og F&P-registreret er ikke det samme. Du skal være certificeret, for at kunne blive F&P-registreret. Når du har dit første certifikat, skal du selv sørge for at blive registreret hos Forsikring & Pension ved at uploade dit certifikat.

+ Hvilke certificeringer udbyder SikkerhedsBranchen?

Gennem SikkerhedsBranchen kan din virksomhed blive ISO 9001-certificeret på følgende fagområder:

 • Vagtområdet
 • Indbrudssikring
 • Brandområdet
 • Rådgivning

Vil du se, hvilke områder de forskellige fagområder dækker over, kan du finde dem HER

+ Hvad er personcertificering?

Personcertificering er i modsætning til ISO 9001, der er certificering af virksomheden, certificering af den enkelte medarbejder. For at være ISO 9001-certificeret indenfor en række brandsikringsdiscipliner skal virksomheden råde over mindst én personcertificeret medarbejder i henhold til DBI-retningslinje 002 jf. 001.

Kravene til den personcertificerede omfatter uddannelse, erfaring og kurser og at disse kompetencer holdes vedlige blandt andet ved opfølgende kurser og/eller møder samt at man hvert år kan dokumentere at have arbejdet tilstrækkeligt med det eller de områder man er personcertificeret på.

+ Generel viden om efteruddannelse

+ Hvad skal man kunne dokumentere i forbindelse med kravet til den fagrelevante efteruddannelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Fagområde: Brand

+ Hvordan bliver min virksomhed certificeret på brandområdet?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvilke krav er der til virksomheden?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvilke krav er der til personcertificering?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Fagområde: Mekanisk sikring

+ Hvordan efterlever låsesmede med svendebrev fra 2017 punkt 70.40 i den mekaniske kravspecifikation?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem i min mekaniske sikringsvirksomhed skal tage kurset "Mekanisk indbrudssikring" (AMU-kursus 48354)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Fagområde: Vagt

+ Hvis min vagtydelse omfatter opbevaring/håndtering af nøgler, hvordan skal forsikringsdækningen så aftales?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan beregnes det samlede antal efteruddannelsesdage i forhold til kravet i punkt 70.30 (70.40 i den tidligere version) i kravspecifikationen for vagtvirksomhed?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Fagområde: AIA

+ Hvem skal have/ikke have forkursus A (AMU 49667)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem skal ikke have forkursus B (AMU 49667)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem skal ikke have begge forkurser (A og B)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad betyder det, at man har en el-teknisk uddannelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Fagområde: ADK

+ Hvem skal have/ikke have forkursus A (AMU 49667)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem skal ikke haave forkursus B (AMU 49667)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem skal ikke have begge forkurser (A og B)

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad betyder det, at man har en el-teknisk uddannelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Fagområde: TVO

+ Hvem skal have/ikke have forkursus A (AMU 49667)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem skal ikke have forkursus B (AMU 49667)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem skal ikke have begge forkurser (A og B)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad betyder det, at man har en el-teknisk uddannelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kontrolcentraler

+ Optagelse af og opbevaring af lydoptagelser

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Databehandleraftale

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Lærlinge

+ Hvorfor er det en god idé at tage lærlinge?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvorfor er lærlinge gode for branchen?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er der konsekvenser ved ikke at tage lærlinge?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan bliver min virksomhed godkendt til at tage lærlinge?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan finder jeg en lærling?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad er en uddannelsesaftale, og hvordan laver jeg sådan én?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan jeg dele en lærling med en anden virksomhed?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal jeg have elektrikere i min sikringsvirksomhed, hvis jeg skal have en elektrikerlærling?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Mekanisk sikring

+ Flugtveje

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Indgreb i branddøre

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Tv-overvågning

+ Datatilsynet og andre instanser

+ Hvordan behandler Datatilsynet klager fra personer, der føler sig uberettiget tv-overvåget?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan behandler Datatilsynet klager fra personer, der har fået afslag på indsigt i optagelser af dem selv?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan man bede om hjælp hos Datatilsynet i tvivlstilfælde, f.eks. om der må opsættes kameraer det pågældende sted?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Ansigtsgodkendelse og bortvisningsregister

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Definitioner, statistik mv.

+ Hvad er tv-overvågning?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor kan jeg se lov om tv-overvågning med alle ændringer siden lovens vedtagelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det tv-overvågning, når jeg ikke optager?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad er almindelig adgang – og hvad er almindelig færdsel?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor mange tv-overvågningskameraer er der i Danmark?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad er proportionalitetsprincippet?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad er forskellen på videregivelse og offentliggørelse af tv-overvågningsbilleder?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan får jeg tilladelse til at tv-overvåge?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal skiltning om tv-overvågning også indeholde oplysninger om hvem der overvåger, formålet med overvågningen og hvor længe, der overvåges, jf. artikel 14 i GDPR?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Lagring og overvågning som bevismateriale

+ I hvilken lovgivning er det anført, at TV-overvågningsoptagelser – og dermed serveren – skal opbevares i et aflåst rum eller skab?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor længe må man gemme oplysninger om nummerplader fra ANPG?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal tv-overvågningsbilleder have en særlig standard for at blive brugt som bevismateriale?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal tv-overvågningsbilleder vandmærkes for at sikre mod manipulation?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må databehandler udlevere kundens tv-overvågningsbilleder?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er de 30 dages gemmetid kun såfremt, der er tale om tv-overvågning i kriminalitetsbekæmpende øjemed?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man opbevare tv-overvågningsoptagelser længere end 30 dage?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Har EDPB’s vejledning/guideline om ”processing of personal data through video devices” betydning for dansk tv-overvågningslovgivning?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det lovligt at gennemse optagelser ved gentagne cykelpunkteringer i tv-overvåget cykelskur?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal man udlevere sit tv-overvågningsmateriale til politiet?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man gemme ansigter på kunder, som kommer ind i ens butik i en database ud over de maksimalt 30 dage, det vil sige et system, der kan fortælle, hvis kunden kommer igen?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Register over tv-overvågningskameraer

+ Register over tv-overvågningskameraer

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det obligatorisk at registrere kameraer i POLCAM?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Teknologi

+ Er brug af bodycams/kropsbårne kameraer lovligt?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Udleverings- og indsigtsret

+ I hvilket format skal tv-overvågningsbilleder udleveres når en registreret person benytter sig af udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem stiller et lagringsmedie til rådighed til udlevering af tv-overvågningsoptager når en registreret person benytter sig af udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det nok at lade en registreret person, der benytter sig af udleveringspligten, se optagelserne, eller skal de rent faktisk udleveres til ham?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor lang tid har man til at udlevere persondata jf. udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan man stille krav om at personer, der ønsker at få udleveret data jf. udleveringspligten, skal udfylde en formular og eventuelt stille et vellignende billede til rådighed for at sikre at materialet udleveres til den rette?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvor lang tid har den registrerede til at bede om udlevering jf. udleveringspligten?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan man nægte at udlevere persondata, herunder tv-overvågningsbilleder, til personen som dataene omhandler?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan skal jeg forholde mig til risikoen for at der kan manipuleres med optagelserne ved assistance fra tredjepartssoftware?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hos private

+ Må jeg som privatperson opsætte tv-overvågning?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan undgår jeg nabokonflikter?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må jeg lægge tv-overvågningsbilleder på de sociale medier?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man tv-overvåge i en lejeboligopgang?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan kommunen betale for tv-overvågning i boligområder?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må privatpersoner optage lyd sammen med tv-overvågning på egen grund og derved risikere at ”aflytte” en samtale mellem f.eks. to indbrudstyve?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man have dørtelefoner med kamera, hvor beboerne kan aktivere kameraet når som helst, blot ved at trykke på en knap/løfte røret?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må jeg tv-overvåge i et vaskerum i en boligforening for at bekæmpe hærværk?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må en videooptagelse foretaget i for eksempel en idrætsforening bruges imod mig, hvis jeg for eksempel har glemt at rydde op eller ikke har reglementeret påklædning på?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må en boligforening tv-overvåge udendørsarealer i direkte tilknytning til boligområdet?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ I det offentlige

+ Hvor længe må en kommunal vagtcentral opbevare tv-overvågningsmateriale med tilhørende journalnummer i forbindelse med en politianmeldelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må jeg overvåge enkelte, fritstående objekter?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad skal jeg som offentlig myndighed tage særligt højde for når jeg tv-overvåger?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det lovligt at tv-overvåge med indbygget mikrofon i kameraerne indendørs på et bosted?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er det lovligt at installere et termisk kamera på ydersiden af en skole (stadig på skolens grund)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal man have samtykke fra samtlige beboere til at tv-overvåge hhv. indendørs fælles arealer og udendørs på et bosted plaget af kriminalitet?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal kommuner have tilladelse fra politiet for at tv-overvåge i tilknytning til et overvåget boligområde?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må skoler og lignende overvåge egne facader og indgange?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal jeg spørge både Datatilsynet og politiet om lov til at tv-overvåge?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må en kommune bruge tv-overvågningsoptagelser fra en skole eller institution til at konfrontere den unge formodede gerningsmand bag et hærværk og dennes forældre?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Politiets direkte adgang til optagelser og livebilleder

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan må offentlige myndigheder tv-overvåge i det offentlige rum (der, hvor der er almindelig færdsel) og kan politiet bede offentlige myndigheder om at etablere tv-overvågning?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ I erhverv

+ Må man optage lyd i et offentligt tilgængeligt område?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man bruge nummerpladegenkendelsessystemer (ANPG) i privat erhverv (fx en trælast)?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man dele oplysninger fra ANPG med andre virksomheder indenfor samme kæde?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må jeg have en live skærm med billeder i butikken?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man gemme enkelte sekvenser fra tv-overvågning længere end 30 dage hvis man venter på at politiet henter dem til brug i en konkret sag?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Gælder reglerne for tv-overvågning også hvis overvågningen ikke har et kriminalitetsforebyggende formål?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må jeg tv-overvåge toilettet/omklædningsrummet eller lignende?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må jeg skjule min tv-overvågning?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan databehandler nægte dataansvarlig at få udleveret egne billeder?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan flere virksomheder slå sig sammen om tv-overvågning i et industrikvarter?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Vi kan ikke filme vores facade og indgange uden at få et stykke af et område med almindelig færdsel med, men vi har brug for tv-overvågning. Hvad gør vi?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Må man tv-overvåge ud gennem porten og ud på område med almen færdsel?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er tv-overvågning med lydoptagelse lovligt i en café eller lignende?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal der laves afmaskning på PTZ-kameraer, der er præpositioneret til at overvåge indenfor kundens område, men som manuelt kan ændres til positioner uden for kundens område når operatøren overtager?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Vagt

+ Autorisation

+ Hvordan bliver man autoriseret som vagtvirksomhed?

Hvis du vil drive vagtvirksomhed, skal du have en autorisation, som du skal ansøge om hos politiet. Når du ansøger om autorisation, skal du oplyse om selskabets forhold og hvem, der er en del af virksomheden.

For at få tildelt autorisation, er der en række krav til dig som ansøger:

 • Du skal have bopæl i Danmark
 • Du skal være mindst 25 år
 • Du må ikke være umyndig
 • Du må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs
 • Du må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige, beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover
 • Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgang til at udøve vagtvirksomhed
 • Du skal kunne udøve vagtvirksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

For at søge autorisation, skal man udfylde en ansøgningsblanket og indsende den til Politiets Administrative Center.

Selve ansøgningen og adressen til politiet, kan du finde HER.

Når du får en autorisation, gælder denne i 5 år til den godkendte politikreds, hvorefter autorisationen skal generhverves.

+ Hvor kan man se, om en vagtvirksomhed er autoriseret?

Hvis du vil se, om en vagtvirksomhed er autoriseret, kan du finde oplysningerne HER.

+ Er en autoriseret vagtvirksomhed det samme som en certificeret vagtvirksomhed?

Nej. Hvis du vil drive vagtvirksomhed, skal du have en autorisation, som du skal ansøge om hos politiet.

Derudover kan din vagtvirksomhed blive certificeret, hvilket betyder, at du blandt andet skal foretage en årlig intern audit, den gennemføres af virksomhedens kvalitetsansvarlige eller en certificeringskonsulent, ligesom du skal have ekstern audit, hvor dit kvalitetsledelsessystem bliver gennemgået af et akkrediteret certificeringsorgan.

+ Certificering

+ Hvor kan man se, om en vagtvirksomhed er certificeret?

Hvis du vil se, om en vagtvirksomhed er certificeret, kan du finde oplysningerne på Sikringsguidens hjemmeside og på SikkerhedsBranchens hjemmeside. 

+ Uddannelse

+ Hvilken uddannelse skal man have for at blive vagt?

For at blive vagt, stilles der krav til dine kompetencer:

 • du skal have gennemført det grundkursus for vagtfunktionærer, der afholdes i helhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser eller
 • have gennemført den del af uddannelsen til sikkerhedsvagt, der giver dig kvalifikationer svarende til grundkursus for vagtfunktionærer eller
 • have tilsvarende kvalifikationer, der kan anerkendes efter reglerne i Europa-Parlamentets og -Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Hvis du skal være kommunal tryghedsvagt skal du ud over en af ovenstående uddannelser gennemgå et 10-dages lovpligtigt AMU-kursus.

+ Godkendelser

+ Hvordan bliver man godkendt som vagt?

Skal du arbejde som vagt i en vagtvirksomhed skal du godkendes af politiet. Det er arbejdsgiveren, altså vagtvirksomheden, der skal indsende en ansøgning for den eller de vagtmedarbejdere, de har antaget til ansættelse. Den eller de nye vagter skal godkendes af politiet inden ansættelsen kan træde i kraft.

+ Vagtens beføjelser

+ Hvor må vagter føre tilsyn?

Vagter må udføre tilsyn med private områder eller områder, hvortil der er almindelig adgang, enten ved selv at være til stede, ved at være til stede med hunde eller ved brug af TV-overvågning.

Skal vagten udføre tilsyn med områder, hvortil der er almindelig adgang skal vagtvirksomheden have en særlig tilladelse til dette (dette gælder dog ikke kommunale tryghedsvagter, jernbanestationer og nattelivszoner).

+ Må vagter bortvise folk?

Ja, som vagt må du gerne bortvise folk, da du fungerer som repræsentant for ejeren af det område eller sted, hvor du har vagtopgaver.

+ Må vagter anholde folk?

Ja, som vagt må du gerne foretage civile anholdelser jf. retsplejelovens § 758 stk. 2.

+ Må vagter kropsvisitere?

Nej, du må som vagt ikke kropsvisitere, med mindre du har fået samtykke til det af den pågældende person.

+ Må vagter bære våben?

Nej.

+ Må vagter bære peberspray?

Nej.

+ Må vagter bruge håndjern?

Ja, det må man godt, fordi civile/vagters anvendelse af håndjern ikke er direkte reguleret af nogen lov. Men det fremgår af retsplejelovens § 758, at en anholdelse skal gennemføres så skånsomt som muligt. Man skal derfor have rigtig godt styr på om det er proportionalt, inden der gøres brug af håndjern, og vælge mindre indgribende tiltag inden man bruger håndjern.

+ Viderefakturering af vagtydelser (§ 2)

+ Hvem skal være autoriseret?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan ansøger jeg om autorisation, når min virksomhed kun fakturerer vagtydelser?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad hvis min virksomhed er et ApS, A/S eller I/S, hvor der er flere ejere, bestyrelsesmedlemmer og anpartshavere?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvordan ansøger jeg om godkendelse af personale?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Skal personale, der ikke udøver vagt, godkendes?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Kan jeg få godkendt personale inden min virksomhed har fået autorisation?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvad er PAC, og hvordan kommer jeg i kontakt med dem?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Hvem i virksomheden skal søge om autorisation?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

+ Er KC-ydelse også en vagtydelse?

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer