Branche tager ansvar og dropper PFAS/PFOA

PFAS er et skadeligt stof, der er svært at nedbryde. SikkerhedsBranchens udvalg for slukningsanlæg og udvalget for håndildslukkere udfaser derfor PFAS i nye stationære slukningsanlæg pr. dags dato og i håndildslukkere pr. 1. januar 2024.

”Det er en god dag i SikkerhedsBranchen og ikke mindst for miljøet. Vi står sammen om at tage dette initiativ, og det er vi stolte af”, lyder det fra Torbjørn Laursen, der er formand for udvalget for slukningsanlæg i SikkerhedsBranchen.

SikkerhedsBranchen har stor viden om og er opmærksom på, at PFAS er unødvendigt i langt de fleste tilfælde, og derfor tager brancheforeningens medlemmer nu initiativ til at stoppe udbredelsen af PFAS i Danmark.

Branchen er enige om, at den politiske verden bevæger sig for langsomt. PFAS står nemlig først til at blive udfaset i EU-regi tidligst i 2025, men branchen ønsker ikke at vente længere og går nu forrest.

”Udmeldingen om udfasning af PFAS hos SikkerhedsBranchens medlemmer er vigtig. Der findes adskillige håndildslukkere og trolleys på det danske marked i dag som indeholder PFOA (undergruppe til PFAS). Som kunde kan man føle sig tryg, både med hensyn til gældende regler på området, men også i forhold til miljøet, når man køber slukningsmateriel fra et firma, der er medlem af SikkerhedsBranchen”, lyder det fra Thommas Henriksen, der er formand for udvalget for håndildslukkere i SikkerhedsBranchen.

Medlemmer af SikkerhedsBranchen vil fortsat servicere slukningsanlæg/håndildslukkere, der har et indhold af PFAS/PFOA under grænseværdien, indtil de skal udskiftes.

FAKTA:

  • PFAS er en samlet betegnelse for flere forskellige syntetiske fluorholdige stoffer.
  • Der findes mindst 50 slukningssystemer i Danmark, hvor PFAS indgår i slukningsmidlet, og hvor mængden er større end 100 kilo pr. anlæg.
  • Der findes et stort antal håndildslukkere og trolleys med hjul i Danmark i dag, der indeholder PFOA (undergruppe til PFAS).
  • Udvalget for stationære slukningsanlæg har vurderet, at der ikke findes nogle applikationer, hvor PFAS-frie løsninger ikke er mindst lige så gode.