Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Mange gode tiltag i ændring af tv-overvågningsloven

Justitsministeren har nu fremsat forslag til ændring af lov om tv-overvågning for Folketinget. Lovforslaget følger op på forslagene i regeringens sikkerhedspakke og åbner blandt andet for mere tv-overvågning ved offentlige bygninger, udvidet adgang for privat og kommunal tv-overvågning og obligatorisk registrering af tv-overvågning i POLCAM.

Med andre ord indeholder lovforslaget en række af de tiltag, som SikkerhedsBranchen løbende har arbejdet for. I vores høringssvar kommenterede vi også, at kommunernes adgang til at tv-overvåge i utrygge områder var for snæver, og det er til vores tilfredshed ændret i det fremsatte forslag.

Folketinget førstebehandler lovforslaget 25. februar. SikkerhedsBranchen følger udviklingen tæt, og på Foreningsdagen 28. maj er vi klar med en gennemgang over ændringerne i loven.

 

Du kan se hele lovforslaget på dette link: L 102 – lov om tv-overvågning