Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Nu bliver det obligatorisk at registrere kameraer – men deadline er udskudt

Obligatorisk registrering er udskudt.

Rigspolitiet meddelte i slutningen af februar, at den obligatoriske registreringsordning for Politiets Kameraordning ville træde i kraft 15. marts 2021. Rigspolitiet gør nu efter aftale med Justitsministeriet opmærksom på, at datoen for, hvornår man skal registrere sine kameraer i POLCAM, er udskudt.

Problemet er formentlig, at den bekendtgørelse, der skulle sætte den obligatoriske registrering i gang, ikke er kommet fra justitsministeren. SikkerhedsBranchen anbefaler, at man fortsætter med at registrere sine kameraer. Rigspolitiet sender en orientering ud, når den nye dato er fastlagt, og vi opdaterer naturligvis alle medlemmer, så snart vi ved mere.

Nedenstående er fortsat gældende, men de tidligere udmeldte datoer gælder ikke mere.

Rigspolitiet oplyste i en pressemeddelelse tidligere i år, at:

”Bekendtgørelsen om ikrafttræden af visse bestemmelser i tv-overvågningsloven mv.” er sendt i høring med svarfrist 2. marts, men på grund af Rigspolitiets udmelding har SikkerhedsBranchen været i kontakt med Justitsministeriet for at afklare datoerne. Derfra lyder det, at ovenstående datoer er gældende, og derfor sender SikkerhedsBranchen ikke høringsbrevet ud.

I lov om tv-overvågning fremgår det i §2e, at ”private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, skal inden for rimelig tid registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM)”.

Du finder en vejledning til Politiets Kameraregister herunder – og det er den, du kan henvise dine kunder til, når de skal registrere deres kameraer.

Vejledning til Politiets Kameraregister

Det er et stærkt ønske fra udvalgsledelsen i TVO og blandt andre medlemmer, at installatører får mulighed for at inddatere oplysninger på kundens vegne. Derudover er der også et ønske om, at databaserne bliver indrettet sådan, at det er muligt at se, hvad der er registreret. Dette arbejder vi i SikkerhedsBranchen fortsat for at få indført, men ikke i forbindelse med den nævnte bekendtgørelse.

I videoen herunder kan du høre Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, fortælle om nogle af de spørgsmål, der er kommet i forbindelse med Rigspolitiets udmelding.