Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Nu bliver det obligatorisk at registrere kameraer

Nu bliver det obligatorisk for virksomheder og offentlige myndigheder at registrere deres kameraer i Politiets Kameraregister. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det er følgende datoer, du skal være opmærksom på:

TV-overvågning opsat inden 15. marts 2021 skal være registreret senest 29. marts 2021.

TV-overvågning opsat efter 15. marts 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

”Bekendtgørelsen om ikrafttræden af visse bestemmelser i tv-overvågningsloven mv.” er sendt i høring med svarfrist 2. marts, men på grund af Rigspolitiets udmelding har SikkerhedsBranchen været i kontakt med Justitsministeriet for at afklare datoerne. Derfra lyder det, at ovenstående datoer er gældende, og derfor sender SikkerhedsBranchen ikke høringsbrevet ud.

I lov om tv-overvågning fremgår det i §2e, at ”private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, skal inden for rimelig tid registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM)”.

Du finder en vejledning til Politiets Kameraregister herunder – og det er den, du kan henvise dine kunder til, når de skal registrere deres kameraer.

Vejledning til Politiets Kameraregister

Det er et stærkt ønske fra udvalgsledelsen i TVO og blandt andre medlemmer, at installatører får mulighed for at inddatere oplysninger på kundens vegne. Derudover er der også et ønske om, at databaserne bliver indrettet sådan, at det er muligt at se, hvad der er registreret. Dette arbejder vi i SikkerhedsBranchen fortsat for at få indført, men ikke i forbindelse med den nævnte bekendtgørelse.

I videoen herunder kan du høre Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, fortælle om nogle af de spørgsmål, der er kommet i forbindelse med Rigspolitiets udmelding.