Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Gælder GDPR kun elektroniske registre?

Nej, GDPR omfatter personoplysninger i alle former for registre. Under ”Hvad er databeskyttelse” Datatilsynets hjemmeside kan du læse: Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet. Desuden står der i GDPR’s artikel 2 stk. 1: ”Denne forordning finder anvendelse på……. Ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, der vil blive indeholdt i et register.”