Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad betyder forordningen for kontakten mellem virksomhederne og myndighederne?

Der er en one-stop-shop mekanisme, hvor virksomhederne alene skal have kontakt med én enkelt tilsynsmyndighed. Til gengæld skal tilsynsmyndighederne inden for EU samarbejde i væsentlig højere grad, og dette vil blive afspejlet i afgørelserne, som forventes at blive mere ensartede. I Danmark er tilsynsmuligheden Datatilsynet.

Som udgangspunkt bliver krav om anmeldelse og underretning vedrørende behandling af persondata til myndighederne fjernet helt. På visse områder har medlemsstaterne dog mulighed for at fastsætte lokale regler og dermed vælge at fastholde kravet herom, som f.eks. kan være tilfældet for anmeldelse af behandling af persondata som led i personaleadministration i Danmark.

Der er dog en række bestemmelser, hvor den konkrete udformning er overladt til medlemsstaterne. Dermed finder total harmonisering ikke sted (alligevel).