Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad er personcertificering?

Personcertificering er i modsætning til ISO 9001, der er certificering af virksomheden, certificering af den enkelte medarbejder. For at være ISO 9001-certificeret indenfor en række brandsikringsdiscipliner skal virksomheden råde over mindst én personcertificeret medarbejder i henhold til DBI-retningslinje 002 jf. 001.

Kravene til den personcertificerede omfatter uddannelse, erfaring og kurser og at disse kompetencer holdes vedlige blandt andet ved opfølgende kurser og/eller møder samt at man hvert år kan dokumentere at have arbejdet tilstrækkeligt med det eller de områder man er personcertificeret på.