Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg sammenkobler et kunderegister med nummerplader (ANPG)?

En sådan behandling vil ikke kræve en databehandleraftale, men i henhold til artikel 6 i GDPR skal den registrerede enten give samtykke, eller også skal behandlingen være ”nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt som den registrerede er part i….” Se også de øvrige undtagelser i artikel 6.

Det er op til din kunde (den dataansvarlige) at vurdere den rette løsning.