Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvilke regler gælder for modificering af branddøre med henblik på at installere mekanisk indbrudssikring?

Når man gør indgreb i en branddør, mister den klassifikationen og dermed garantien for brandmodstandsevne. Så enten skal døren testes med den nye besætning, hvilket kan blive vanskeligt at overtale producenten til, ellers kan man få en erklæring om fortsat brandmodstandsevne hos DBI, som kan være interessant, hvis det drejer sig om mange døre.

Der skal til DBI fremsendes oplysninger om:
– Dørfabrikat 
– Diameter på hul til ny lås 
– Placering af ny lås
– Type af lås der isættes

DBI vil på baggrund af dette lave en udtalelse om hvorvidt det kan lade sig gøre at døren bibeholder sin brandmæssige klassifikation. Det samme er gældende for etablering af dørspion.

DBI gør opmærksom på, at der i november 2019 kommer nye standarder for EI 30 og EI 60 udvendige døre, hvor der ikke mere vil kunne laves en udtalelse, hvilket bevirker at der skal ske en fornyet brandprøvning hvis man ønsker ekstra lås på døren. Hvornår dette også kommer til at gælde for indvendige døre er endnu ukendt.

En brandprøvning koster ca. kr. 80.000,-.  

En udtalelse som er aktuel i disse sager, vil formentlig tage ca. 8 – 10 timer til en timepris på kr. 1600,-.