Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvor gælder GDPR?

Forordningen gælder jf. GDPR artikel 2 ”for behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og for ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.” Der er dog en række undtagelser, som er oplistet i GDPR artikel 2.