Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvordan bliver man autoriseret som vagtvirksomhed?

Hvis du vil drive vagtvirksomhed, skal du have en autorisation, som du skal ansøge om hos politiet. Når du ansøger om autorisation, skal du oplyse om selskabets forhold og hvem, der er en del af virksomheden.

For at få tildelt autorisation, er der en række krav til dig som ansøger:

  • Du skal have bopæl i Danmark
  • Du skal være mindst 25 år
  • Du må ikke være umyndig
  • Du må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs
  • Du må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige, beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover
  • Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgang til at udøve vagtvirksomhed
  • Du skal kunne udøve vagtvirksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

For at søge autorisation, skal man udfylde en ansøgningsblanket og indsende den til Politiets Administrative Center.

Selve ansøgningen og adressen til politiet, kan du finde på følgende link:

https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/oevrige-tilladelser/vagtvirksomhed

Når du får en autorisation, gælder denne i 5 år til den godkendte politikreds, hvorefter autorisationen skal generhverves.