Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Kan kommunen betale for tv-overvågning i boligområder?

Ja. En mindre ændring af tv-overvågningsloven i 2014 gav kommunalbestyrelser mulighed for at yde økonomisk tilskud til etablering og drift af tv-overvågning for at fremme tryghed i boligområder. Boligområderne skal naturligvis stadig have tilladelse til at etablere tv-overvågning fra den lokale politidirektør.