Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må jeg overvåge enkelte, fritstående objekter?

Under visse omstændigheder er det lovligt for offentlige myndigheder at tv-overvåge fritstående objekter som statuer på offentligt areal mv.

Datatilsynet skriver blandt andet:

”I forhold til værdifulde (f.eks. kommunalt ejede) genstande, eksempelvis en skulptur i et frit tilgængeligt område, kan det imidlertid være nødvendigt at foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed. En sådan overvågning accepterer Datatilsynet under forudsætning af, at andre mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og at overvågning af arealer i direkte tilknytning til den værdifulde genstand så vidt muligt undgås eller i hvert fald begrænses mest muligt. Heri ligger, at antallet af kameraer begrænses, og at kameraerne fokuseres på genstanden.”

Det er med andre ord lovligt at overvåge fritstående objekter, såfremt man begrænser overvågningen mest muligt. Samtidig skal man iagttage Lov om tv-overvågnings § 3a om skiltning. Vær opmærksom på, at det er den eneste § i den lov, der gælder offentlig forvaltning. Så hvor man må overvåge følger af almindelige forvaltningsretlige principper, som god forvaltningsskik, saglighed mv. For behandling af data gælder GDPR.