Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Må man optage lyd i et offentligt tilgængeligt område?

Lydoptagelse er reguleret af Straffelovens § 263 stk.2 nr. 2. Her fremgår det at hemmelig aflytning er ulovligt, så hvis man træffer foranstaltninger til at sikre at folk ved at der optages lyd, så er det ikke i strid med bestemmelsen. Optagelsen af samtaler vil være omfattet af GDPR, så der skal stadig være en saglig, proportional årsag til at aflytte (artikel 5 og 6). SikkerhedsBranchen advarer derfor imod ukritisk at optage lyd alle steder. De steder, hvor det giver mening i forhold til formålet, vil det være ok. Husk at disse forhold skal være beskrevet og dokumenteret i henhold til GDPR. Sammenhængen til GDPR betyder ligeledes at ansatte og andre, der har deres arbejde i området, skal have særskilt underretning. Her er et skilt ikke nok.