Analyser og statistikker

Dokument

Status på brande med el- og hybridbiler – faktaark 2023

Dokument

Indbrudsstatistik: Hele landet (2000-2023)

Dokument

Indbrudsstatistik: Sommerhuse i kommunerne (2015-2023)

Dokument

Indbrudsstatistik: Erhverv i kommunerne (2015-2023)

Dokument

Indbrudsstatistik: Beboelser i kommunerne (2015-2023)

Dokument

Hærværksstatistik: Kommunerne (2015-2023)

Dokument

Hærværksstatistik: Hele landet (2007-2023)

Dokument

Antal boliger 2020 – Fordelt på type

Dokument

Brandstatistik 2012-2022

Dokument

Brandstatistik 2012-2022 med grafer

Link

Data om dødsbrande

Dokument

SikkerhedsBranchens brancheanalyse (2015)