Vedrørende henvendelse fra Intertek

Vedrørende henvendelse fra Intertek

Du vil inden længe modtage/eller også har du allerede modtaget en mail eller et opkald fra Intertek, hvor Intertek vil have dig som tegningsberettiget til at underskrive et dokument med overskriften ”Tilbud på de services, du har anmodet om”. Intertek vil true dig med, at de suspenderer dit certifikat, så det ikke længere er gyldigt. Det skal du ikke lade dig påvirke af. Vi har lavet en aftale med Forsikring & Pension og DBI om, at det certifikat, du/I har uploadet er gyldigt, indtil I har haft en rimelig overgangsperiode til at komme over til et nyt certificeringsorgan.

SikkerhedsBranchen vil naturligvis anbefale, at du ikke underskriver dette dokument eller noget som helst andet fra Intertek.

Hvis du fortsat ønsker at være certificeret gennem SikkerhedsBranchen skal du skifte til Monthe C/C1, som garanterer de samme betingelser og økonomi, som du kender i dag. I dette link kan du foretage skiftet til Monthe C/C1 for så vidt angår ISO 9001, og på dette link forså vidt angår ISO 45001. Når du har udfyldt erklæringen, sørger Monthe C/C1 for resten.

Intertek har udsendt/vil udsende mailen samt dokumentet, da de ikke længere anerkender den certificeringsordning, hvor SikkerhedsBranchen er garant for de betingelser og den prisstruktur, som du kender i dag. Det kan der for Intertek være en økonomisk gevinst i. 

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte nedenstående