Rapporter og aftaler

Her finder du rapporter og aftaler, der kan gøre dig klogere på sikrings- og sikkerhedsmarkedets indsatser samt rapporter over udviklingen inden for forskellige områder.

Dokument

Tryghedsundersøgelsen 2022 (Justitsministeriet)

Dokument

Forslag og gode råd til styrkelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner

Link

Tryghedsundersøgelsen 2021 (Justitsministeriet)

Dokument

SikkerhedsBranchens hvidbog om kontanter

Dokument

Offentlige aktiviteter på de kommercielle markeder

Dokument

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Dokument

Sikkerhed og tryghed på befærdede steder

Dokument

Det danske indbrudsniveau – set fra et internationalt perspektiv

Dokument

Det danske hælermarked 2014-2019