Lovstof i Danmark

Vi har samlet en lang række links til de danske love, der har betydning for sikrings- og sikkerhedsvirksomheder, men også de, der gør brug af virksomhedernes ydelser og services.

Link

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed (LBK nr. 251)

Dokument

Sammenskrivning af LBK 112 af 11-01-2016 med senere ændringer til forskriften

Link

Lov om ændring af lov om vagtvirksomhed (forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter)

Link

Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning (samlet lov om tv-overvågning)

Link

Love på databeskyttelsesområdet (Datatilsynet)

Link

Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed

Link

Lov om vagtvirksomhed

Link

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Link

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Link

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

Link

Bekendtgørelse om tilsynet med det kommunale redningsberedskab

Link

Bygningsreglementet

Link

Databeskyttelsesloven

Link

Bekendtgørelse om dørmænd

Link

Regler for elinstallationer og elanlæg

Link

Lov om forbrugeraftaler

Link

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Link

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Link

Bekendtgørelsen af lov om rettens pleje

Link

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Link

Sikkerhedscirkulæret

Link

Bekendtgørelse af straffeloven

Link

Lovstof i forbindelse med arbejdsmiljø