Komfurvagten skaber tryghed blandt udsatte borgere

BrandBevægelsen har i samarbejde med TrygFonden og Beredskabsstyrelsen gennemført et pilotprojekt i Tårnby Kommune, hvor 50 borgere har fået opsat en såkaldt komfurvagt, der sikrer tryg madlavning hos f.eks. udsatte borgere.

For at styrke brandsikkerheden i private boliger og indsamle praktiske erfaringer med de såkaldte komfurvagter, – en elektronisk indretning, der overvåger kogepladerne, og afgiver alarm ved brandfare og afbryder strømmen, hvis man ikke griber ind – har BrandBevægelsen gennemført et pilotprojekt, hvor 50 borgere, primært i den almene boligafdeling Skottegården, i Tårnby Kommune, har fået installeret en komfurvagt over deres komfur.

Halvdelen af forsøgsdeltagerne er almindeligt fungerende borgere, mens de resterende er udsatte borgere med kognitive svækkelser. Efter pilotprojektets afslutning har især de udsatte borgere lagt vægt på den tryghedsfølelse, som komfurvagten har givet dem.

”Det har overrasket mig glædeligt, at så mange af deltagerne i forsøget er bevidste om deres egen ”upålidelighed” og derfor sætter pris på, at komfurvagten passer på dem”, fortæller projektleder Peter Hofman-Bang, der har interviewet alle forsøgsdeltagere.

Forsøgsdeltagerne udtrykker stor tilfredshed, og alle har været positive over for at lade komfurvagten blive siddende ved projektets afslutning.

Også hos Skottegården er der tilfredshed med projektet og dets konklusion.

”Vi synes, at det er et meget godt initiativ og at pilotprojektet har haft et godt og uproblematisk forløb. Komfurvagterne skaber tryghed både hos de beboere, som har fået komfurvagter og hos deres naboer. Vi har prøvet at have kostbare brande som følge af uforsigtig madlavning og vi tror, at komfurvagterne vil bidrage til at reducere den risiko betydeligt,” lyder det fra Klaus Akkermann, der er formand for den selvejende Institution Lufthavnsparken og afdelingsformand for den almene boligafdeling Skottegården i Kastrup.

Det er BrandBevægelsen, der har stået i spidsen for projektet, mens TrygFonden og Beredskabsstyrelsen har finansieret henholdsvis indkøb og opsætning af komfurvagterne.

SikkerhedsBranchen er sekretariat for BrandBevægelsen.