Mød SikkerhedsBranchen på SECTECH

SikkerhedsBranchens sekretariat vil være repræsenteret på SECTECH-messen, der finder sted 1. og 2. december 2021.

I løbet af messen skal Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, holde to oplæg samt deltage i en paneldebat.

1. december kl. 13.05-13.30: Ny viden om TV-overvågning
Med udgangspunkt i ofte stillede spørgsmål om emnet vil Kasper Skov-Mikkelsen fortælle om den nyeste viden inden for tv-overvågning. Han vil også komme ind på kommunernes tolkning af loven, og de tvivlsspørgsmål, der ofte opstår.

1. december kl. 11.10-11.40: Tryghedsvagter og revision af vagtloven
Kasper Skov-Mikkelsen vil fortælle om den forsøgsordning, der er lagt op til i det seneste politiforlig, som giver kommunerne mulighed for at benytte tryghedsvagter. Derudover vil han komme ind på arbejdet med revisionen af vagtloven.

2. december kl. 14.10-14.50: Pandemiens indvirkning på sikkerhedsindustrien, og hvordan vil den påvirke markedet i fremtiden?
Kasper Skov-Mikkelsen vil i en paneldebat med Jimmy Ek, Sales Manager Nordics fra Axis diskutere, hvordan corona-situationen har påvirket industrien og om den øgede fokus på digitalisering vil påvirke sikkerhedsudbydernes valg af produkter, tjenester og løsninger – og meget mere.

Du kan læse mere på SECTECHs hjemmeside, hvor du også skal tilmelde dig de oplæg, du vil høre (messen accepterer kun siddende deltagere ved oplæg).